IKKE 0,9: Alf-Jørgen Tyssing var sikker på at han kjøpte bil med lånerente på 0,9 prosent i fem år.
IKKE 0,9: Alf-Jørgen Tyssing var sikker på at han kjøpte bil med lånerente på 0,9 prosent i fem år.

Alf-Jørgen og kona føler seg lurt:

Forbrukertilsynet stempler ny bilreklame som ulovlig

Billån-kjempen Santander prøver seg med ny og endret markedsføring av billån. Men også den stemples som ulovlig av Forbrukertilsynet.

Publisert Sist oppdatert

Forbrukertilsynet reagerte umiddelbart da Motor i oktober viste tilsynet markedsføringen av billån fra Santander og en rekke bilimportører og bilforhandlere.

– Markedsføringen er villedende og forbudt etter markedsføringsloven, uttalte seksjonssjef Tonje H. Drevland.

Nå prøver Santander seg med en ny reklametekst. Men også den mener Forbrukertilsynet er ulovlig.

– Dersom Santander benytter denne teksten, er Forbrukertilsynets vurdering at markedsføringen vil være urimelig og forbudt, skriver tilsynet i et brev til Santander.

Se lenger ned hvilke endringer Santander forsøker seg med.

Renteøkninger

Billån-kjempen Santander og en rekke bilimportører og bilforhandlere markedsfører rentevilkår på billån som gir kundene inntrykk av at det er en svært lav fastrente i tre år. I flere tilfeller er renten under én prosent, som er en særdeles fordelaktig rente.

Men renten er ikke fast. Den er flytende, og i høst har kundene fått den første av det som trolig blir en rekke renteøkninger i årene fremover. Det utgjør flere tusenlapper for et gjennomsnittslån.

0,9 prosent ...

Alf-Jørgen Tyssing og kona May Brit Tømmervik i Sykkylven i Møre og Romsdal så i sommer at deres lokale Nissan-forhandler markedsførte billån med «0,9 prosent rente de tre første år».

I det skriftlige tilbudet de fikk, er vilkårene tilsynelatende enda bedre. Der tilbys de 0,9 prosent rente i 60 måneder (fem år).

Hverken i markedsføringen eller i det skriftlige tilbudet på kjøp og finansiering er det noen forbehold eller andre opplysninger, som skulle indikere at renten ikke vil være på 0,9 prosent i henholdsvis tre eller fem år.

– Stolte på informasjonen

Tidligere i høst fikk de varsel om renteøkning fra Santander, som er tilbyderen av lånet.

– Da så vi at det i låneavtalen står noe annet enn i markedsføringen og i tilbudet vi fikk, sier Alf-Jørgen Tyssing til Motor.

– Hvorfor leste dere ikke låneavtalen før dere signerte?

– Det er det dumme. Vi leste ikke avtalen. Vi stolte på den skriftlige informasjonen vi fikk fra selgeren.

– Ønsker ikke å villede

Konsernsjefen i Auto 8-8, merkeforhandleren som solgte Tyssing og kona en ny Nissan Leaf, hevder at de i salgssamtalen med kundene alltid understreker at det er flytende rente.

– Dessuten går selgerne gjennom lånedokumentet med kundene, sier konsernsjef Terje Sildnes, og legger til:

– Men vi ønsker ikke å villede kundene med vilje. Siden det oppstår misforståelser, endrer vi nå teksten i tilbudene. Vi legger inn en setning hvor det står at det er flytende rente.

Krever ny tekst

Santander Consumer Bank samarbeider med svært mange aktører i bilbransjen om lånefinansiering ved bilkjøp.

I store markedsføringskampanjer er annonseteksten blant annet: «subsidiert rente på 0,9 prosent i 36 måneder».

Nå ønsker Santander å endre teksten til: «Renten er flytende og subsidiert de første 36 månedene (p.t. 0,9 prosent, som kan endres i perioden), og som deretter justeres til gjeldende markedsrente ».

Men også disse formuleringene stemples som ulovlige av Forbrukertilsynet.

De konkluderer i et brev til Santander at teksten er i strid med markedsføringsloven. De ber Santander om å utarbeide enda en ny tekst som er innenfor lovverket.

– Uklart

– Det er uklart hva «flytende og subsidiert rente» betyr. Det er problematisk at markedsføringen gir inntrykk av en form for kampanjerente, uten at kundene får vite rentespennet, skriver Forbrukertilsynet, som også mener begrepet «markedsrente» er et uklart begrep.

Forbrukertilsynet krever at kundene får vite konkret hva den påståtte rentefordelen innebærer. De understreker at det er en vesentlig opplysning.

– Dersom Santander bruker den foreslåtte teksten, er vår vurdering at markedsføringen vil være urimelig og forbudt, skriver tilsynet.

Har sendt klage

Alf-Jørgen Tyssing har forgjeves klaget både til bilforhandleren og Santander. Nå har han sendt inn klage til Finansklagenemnda, med krav om at han får beholde fastrente på 0,9 prosent i fem år.

Finansklagenemnda tar imot klager fra forbrukere som mener de er feil behandlet av aktører i finansnæringen.