IKKE LYV: Snakker du ikke sant om bruktbilens forhistorie, kan det koste deg penger. På bildet en tilsvarende Toyota RAV4 fra 2005.
IKKE LYV: Snakker du ikke sant om bruktbilens forhistorie, kan det koste deg penger. På bildet en tilsvarende Toyota RAV4 fra 2005.

Fem år siden forrige oljeskift:

Feil info om service kostet 15.000 kr

Selgeren feilinformerte om service og oljeskift, og må betale 15.000 til kjøperen av den gamle bruktbilen.

Publisert

Det kan straffe seg å fortelle at det er utført service og foretatt oljeskift, dersom du ikke har gjort det.

Ikke bare kan bilen havarere. Du kan også bli stilt økonomisk ansvarlig.

En bærumsmann solgte en godt brukt 14 år gammel Toyota Rav 4 til en mann fra Romerike for 42.000 kroner. I kjøpekontrakten sto det at bilen fikk utført service fire måneder før salget.

Bare to dager etter at den nye eieren overtok bilen, havarerte motoren. Verkstedet som fikk inn bilen, fant raskt ut at det var lenge siden forrige oljeskift.

55.000 km.

Bilen hadde faktisk rullet 55.000 kilometer over fem år siden forrige oljeskift.

Verkstedet konkluderte med at bilen ikke bør repareres. Det vil i så fall koste 30–35.000 kroner. Med andre ord nesten like mye som kjøpesummen på 42.000 kroner.

Kjøperen hevder at han før kjøpet ikke har fått vite om manglende oljeskift.

Selgeren hevder på sin side at han under besiktigelse av bilen fortalte kjøperen at bilen ikke hadde fått oljeskift på fem år.

Kjøperen klaget til Forbrukerklageutvalget, som behandler blant annet bruktbilkonflikter. De mener det ikke er dokumentert at kjøperen fikk disse opplysningene. Utvalget konkluderer dermed med at selger har begått det som på jusspråket kalles opplysningssvikt.

Kun EU-kontroll

Det var ikke bare manglende oljeskift som var et problem.

Det skulle også vise seg at det ikke ble foretatt service på bilen fire måneder før salget, slik det sto i kjøpekontrakten. Det var bare utført EU-kontroll.

Forbrukerklageutvalget skriver i sitt vedtak at EU-kontroll og service ikke er det samme. De konkluderer med at det er en mangel når det ikke er foretatt en service som det er opplyst om.

– Høy risiko

Forbrukerklageutvalget er spesielt kritisk til manglende oljeskift.

– Manglende oljeskift over så lang tid må anses for å innebære en høy risiko for alvorlig skade på bilen, skriver Forbrukerklageutvalget i sitt vedtak.

Forbrukerklageutvalget viser til en sakkyndig uttalelse om at manglende oljeskift trolig er en medvirkende årsak til motorhavariet rett etter kjøpet.

Kjøperen av bilen ville heve kjøpet og få tilbake alle pengene sine.

Men fordi kjøperen også fikk informasjon om at serviceprogrammet opp gjennom årene ikke er fulgt, mener Forbrukerklageutvalget at kjøperen ikke skal få heve, men at selgeren må betale 15.000 kroner tilbake til kjøperen.