OVERGANG: Et slikt adapter gjør at en elbil med Chademo-lading kan bruke CCS-ladere.

Fra Chademo til CCS:

Eksperter nøler med å anbefale ladeløsningen

Den siste tiden har det kommet adaptere som gjør at biler med Chademo-lading kan bruke CCS-ladere, men eksperter og bilprodusentene er langt fra positive til løsningen.

Publisert

Det finnes nærmere 80.000 Nissan Leaf på norske veier, en bil som har Chademo-lading. 

Også andre eldre elbiler, for eksempel trillingbilene fra Citroën, Mitsubishi og Peugeot og Kia Soul har den japanske ladeløsningen, likeledes nyere modeller som Lexus UX 300e og Xpeng G3.

Problemet for biler med denne løsningen er at utbyggingen av hurtigladere i dag er med stolper som har CCS-kontakt, hvilket gjør at det kan være vanskelig å finne en brukbar lader langs veien.

Den senere tiden har det kommet et produkt som kan løse problemet, et adapter fra Chademo til CCS.

– Dette er tilsynelatende en løsning som vil hjelpe mange, men det kan også føre med seg flere problemer, sier Jan Tore Gjøby, rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF.

CHADEMO: I starten av elbilbølgen var det usikkert hvilken ladestandard som ville bli mest utbredt. Det viste seg etter hvert å være CCS, ikke Chademo.

Kjenner ikke

Han legger til at han selv ikke kjenner disse produktene fra egen bruk.

Et eksempel på et adapter blir testet ut av en finsk youtuber, Daniel fra Dala's EV Repair. Filmen viser at adapteret fungerer, og at det fylles på med energi i Daniels Leaf.

– Det er selvsagt veldig bra med en løsning som gjør det mulig å lade alle biler med Chademo på moderne CCS-ladepunkter, og jeg forstår godt at mange er ivrige på å ta dette i bruk, sier Gjøby.

Han er samtidig nøye på å understreke at alle generelle krav til utstyret må være oppfylt, slike at det ikke er fare for sikkerheten til brukerne og utstyret det skal brukes på.

Brann og sjokk

Norges Elektriske Materiellkontroll (Nemko) ble opprettet i 1933 som en institusjon for obligatorisk sikkerhetstesting og nasjonal godkjenning av elektrisk utstyr som skulle markedsføres og selges i Norge.

– For å være på den sikre siden ville vi etterspurt akkrediterte testrapporter og/eller sertifikater på produktet du skal kjøpe så du har noe dokumentasjon å legge frem om noe skulle skje som brann, kortslutning, sjokkskader et cetera, svarer Nemko på hva man må sjekke før et eventuelt innkjøp av et adapter.

Nemko krever også at produsenten kan vise fram teknisk dokumentasjon, testrapporter og sertifikater om at produktet er testet i forhold til riktige standarder for relevant marked.

– For ladeanlegg bør både den norske installasjonsstandarden, NEK 400, og den internasjonale standardserien for ladestasjoner IEC 61851 følges. Det er disse dokumentene som definerer det sikkerhetsnivået det norske lovverket krever for elektriske installasjoner og utstyr, sier Jan Tore Gjøby.

Over 10.000 kroner

Begge standardene sier at slike adaptere kun skal brukes ifølge anbefalingene til både produsenten av ladeutstyret og produsenten av kjøretøyet.

– Hvis dette ikke er på plass, og feil eller skade oppstår, kan brukeren bli gjort ansvarlig for dette, sier Gjøby i NAF.

Adapteret som brukes av youtuberen er laget av Dongguan Longood Technology og selges blant annet på Alibaba. 

På forespørsel fra Motor sender selskapet over et CE-sertifikat som viser at adapteret følger IEC 61851, det betyer at produktet tilfredsstiller EU-kravene til elbilutstyr. Prisen for adapteret er 1050 dollar, tilsvarende 11.070 kroner.

«Ingen er anbefalt»

– Det er ingen slike adaptere som formelt sett er anbefalt fra oss, sier Stian Thrane, kommunikasjonssjef hos den norske Nissan-importøren.

Han sier Nissan på generelt grunnlag fraråder alle typer adaptere, og annet tilleggsutstyr, som ikke er typegodkjent i det europeiske markedet.

HURTIGLADING: Det er CCS-ladere som bygges ut langs norske veier.

– Utfordringen er den tid det dukker opp problemer og kunden vil ha dekket ting på garanti. Det vil ikke vi, eller et verksted, godkjenne hvis det er forårsaket av et produkt som vi ikke står inne for.

Chademo Association er en organisasjon som jobber for tilgjengeligheten av Chademo-ladere, og ble etablert i 2010 av Toyota Motor Corporation, Nissan Motor Co. Ltd., Mitsubishi Motors Corporation, Fuji Heavy Industries Ltd., og Tokyo Electric Power Company, Inc.

Organisasjonen er foreløpig lite positive til adapternene.

– Vi kjenner til det økte behovet for slike adaptere, men vi anbefaler dem ikke slik situasjonen er nå, sier Tomoko Blech, administrerende direktør i Chademo Association Europe. 

Tunge

Årsaken er at det ikke finnes noen standardisert sikkerhetsløsning. ICE, den internasjonal standardiseringsorganisasjon som utformer regler og standarder for elektrisk og elektronisk teknologi, forbyr i dag bruken av adapterne fordi det ikke er noen etablerte sikkerhetsstandarder for bruken av dem.

– Samtidig så har vi siden 2019, sammen med ICE, jobbet for å finne en løsning med sikkerhetsstandarder der adaptere skal kunne brukes mellom de forskjellige ladestandardene, sier Blech.

Gjøby i NAF ser også et annet problem, utover systemkravene, nemlig selve konstruksjonen.

– Det kan se ut til at vekten av adapteret og ladekabelen kan bli stort på Chademo-kontakten på bilen. Det er mulig dette kan medføre skade på kontakten, noe som kan være kostbart å utbedre.