BOMPENGETOPPENE: Nøkkeloverrekkelse i Samferdselsdepartementet mellom Jon Georg Dale (Frp) og Knut Arild Hareide (KrF) i januar 2020.

Tar inn 12 milliarder i året:

Her er statsrådene på bompengetoppen

Veibyggingen har økt jevnt og trutt de siste årene – og med dem har også statens bompengeinntekter nådd stadig nye høyder. Ingen har tatt inn mer enn Knut Arild Hareide (KrF).

Publisert Sist oppdatert

Under Hareide har de gjennomsnittlige bompengeinntektene per år vippet over 12 milliarder kroner for første gang, ifølge en oversikt Samferdselsdepartementet har utarbeidet på spørsmål fra Sp-representanten Geir Pollestad.

Slik ser oversikten over inntektene ut under de seks siste samferdselsministrene:

Bompengeinntektene i milliarder kroner:

Samferdselsminister Periode Inntekt Gj.sn. inntekt per år
Liv Signe Navarsete (Sp)Oktober 2005 – oktober 200924,26,0
Magnhild Meltveit Kleppa (Sp)Oktober 2009 – juni 201221,58,1
Marit Arnstad (Sp)Juni 2012 – oktober 201312,59,4
Ketil Solvik-Olsen (Frp)Oktober 2013 – august 201852,710,8
Jon Georg Dale (Frp)August 2018 – januar 202016,711,9
Knut Arild Hareide (KrF)Januar 2020 – d.d.16,712,3

Tallene er oppgitt i milliarder 2021-kroner. Beregningene under Hareide løper til 31. mai 2021.

De statlige bevilgningene til vei har falt hvert eneste år de siste tre årene, og i siste års statsbudsjett var penger til veibruken nede i 2,39 prosent av det samlede budsjettet.

Det har etterfulgt en voldsom økning i samferdselssatsningen i den første delen av Erna Solbergs regjeringsperiode. Under samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) kom en Nasjonal transportplan som for første gang hadde en ramme på over 1000 milliarder.

Men det var også under Frp-statsråden at statens bompengeinntekter første gang vokste til over 10 milliarder kroner årlig.

Siden har bilistenes bompengekostnader bare fortsatt å øke.

2020-tallene i oppstillingen over består av foreløpige tall rapportert fra bompengeselskapene, mens 2021-tallene fra departementet er en prognose.

Har «spart» tre milliarder

I et annet skriftlig spørsmål fra Bård Hoksrud (Frp) om hvordan tallene ville sett ut uten forbedringer i rabattordninger og økte statlige bevilgninger til eksisterende prosjekter, svarer Hareide at bompengeinnbetalingene i 2020 da ville vært ca 800 millioner kroner høyere.

«I forhold til en situasjon uten utbetaling av tilskudd til bompengeselskapene for perioden 2014-2020, er det grovt anslått at bilistene har spart totalt i underkant av 3 mrd. 2020-kr. Dette inkluderer det årlige tilskuddet til reduserte bompengetakster på om lag 500 mill. kr i perioden 2017-2020», skriver Hareide.