HEVER OG SENKER: Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Statsbudsjett-lekkasje:

Bensin og diesel blir dyrere

Drivstoffavgiftene for bensin og diesel skal økes, for å bidra til utslippskutt.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil sørge for økte utslippskutt på til sammen 6,4 millioner tonn CO2 innen 2030, ved å øke drivstoffavgiftene for bensin og diesel med 15 øre per liter – samt heve krav om innblanding av biodiesel. 

Avgifts- og prisøkningen kompenseres med å sette ned trafikkforsikrings­avgiften for fossilbiler med 400 kroner i året, ifølge budsjettlekkasjer som er samlet av NTB.

Vedum: billigere for de fleste

Akkurat denne nyheten kommer via Aftenposten, som har fått kommentarer fra regjeringshold:

– 98 prosent kommer til å oppleve at kostnadene ikke går opp, men ned, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp), med henvisning til trafikkforsikringsavgiften.

Vedum mener at eiere av biler med forbrenningsmotor vil få lavere utgifter enn nå, samtidig som endringene vil stimulere til mindre bilbruk og derfor lavere utslipp. 

Ifølge statsråden vil bare de som kjører over 40.000 kilometer årlig, komme dårligere ut enn før.

– Nå har vi en grundig og troverdig plan for å nå våre klimamål frem til 2030. Samtidig skal klimaomstillingen være rettferdig, og det er økonomisk krevende tider for mange. Det tar vi hensyn til i dette budsjettet, supplerer statsminister Jonas Gahr Støre overfor Aftenposten.

Størst økning for diesel

Ifølge estimatene Aftenposten presenterer, vil innblandingen av biodiesel øke literprisen på diesel med 27 øre. 

Dette kommer i tillegg til avgiftsøkningen på 15 øre.

Øvrige detaljer blir kjent gjennom offentliggjøringen av budsjettet fredag 6. oktober.

Veibygging

Her er NTBs oppsummering av andre samferdselsnyheter fra budsjettlekkasjene:

● Nytt løp i Oslofjordtunnelen skal i gang neste år. Rammen er på 6,5 milliarder kroner. Et mindre beløp settes av i budsjettet for oppstart av byggeprosjektet.

● Oppstart av veiprosjekt på E6 mellom Megården og Sommerset i Sørfold i Nordland. 4 milliarder kroner.

● Penger til ny tunnel på E134 mellom Røldal og Seljestad i Ullensvang. Kostnadsrammen for prosjektet er på 4,9 milliarder kroner.

● 300 millioner kroner til forberedende arbeider for fellesprosjektet Arna-Stanghelle. I juli viste nye tall fra Statens vegvesen at ny vei og bane til Stanghelle vil koste 33,2 milliarder.

● 60 millioner kroner til oppstart av rassikring av veien Rødsliane i Suldal. Det skal bygges en tunnel forbi det rasfarlige strekket.

● Byvekstavtale for Kristiansand. 86,7 millioner kroner.