MOTORHAVARI: En bilmotor skal holde i opptil 300.000 km., mener fagkyndige. Bilen og verkstedet på bildet har ingenting med denne saken å gjøre.

Bruktbil havarerte:

Eksperter stempler BMW-motor som «for dårlig»

Sakkyndige mener motoren i BMW-en er feilkonstruert og har for dårlig materialkvalitet.

Publisert

Bruktbilkjøperen hadde kjørt bilen bare 2700 kilometer da motoren havarerte.

– Det er altfor tidlig, mener de bilkyndige.

En syv år gammel BMW 116i hadde gått totalt 102.000 kilometer, og var blitt kjørt bare 2700 kilometer av bruktbilkjøperen, da han ni måneder etter kjøpet opplevde motorhavari – og måtte taues til verksted.

Verkstedet anbefalte å bytte motor, til en kostnad av 59.000 kroner.

Dårlig kvalitet

Men selgeren, et bruktbilfirma i Østfold, avslo å dekke utgiftene til bytte av motor.

Kjøperen innhentet imidlertid sakkyndige uttalelser. Ingeniør og takstmann Tore Hekneby og NAFs tekniske konsulent Audun Bergerud uttalte begge, da bruktbilkonflikten havnet i retten, at BMW-motoren rett og slett er for dårlig.

De peker på at havariet skyldes feil i motorens konstruksjon, og valget av materialkvalitet i de ødelagte delene.

– Ingen tvil

Begge ekspertene påpeker at levetiden på en bilmotor nå er på 250–300.000 kilometer, nesten tre ganger så langt som denne bruktbilen har gått.

– Det er derfor ingen tvil om at motoren hadde feil på kjøpstidspunktet, uttalte de to ekspertene i tingretten.

Heller ikke bilverkstedet som undersøkte og byttet motor, mener kjøperen har gjort noen feil i sin eiertid. De peker på at årsaken til motorhavariet kan være relatert til oljekvalitet og for lange skiftintervaller på olje.

Søndre Østfold tingrett har derfor dømt bruktbilfirmaet til å dekke skifte av motor, samt å betale kjøperens saksomkostninger.