NEIN OG ATTER NEIN: VWs toppsjef Herbert Diess mener hydrogen for personbiler er et blindspor.

Avviser hydrogen for personbiler:

Brutalt nei til hydrogen fra Volkswagens toppsjef

– Hydrogenbilen er beviselig IKKE løsningen, skriver Herbert Diess, konsernsjef i Volkswagen, på Twitter. Europas største bilprodusent mener teknologien er et blindspor.

Publisert Sist oppdatert

Når konsernsjefen i Volkswagen tyr til STORE BOKSTAVER i en tweet, er det opplagt at han er engasjert.

Diess henviser til en studie omtalt i økonomi- og næringslivsavisen Handelsblatt, som konkluderer med at i dagens hydrogenbaserte løsninger for persontransport vil være skadelig for klimaet.

Meldingen er adressert til forbundskansler Angela Merkels potensielle etterfølgere: Armin Laschet, leder for Merkels parti CDU (kristendemokratene), Olaf Scholz, finansminister og kandidat for SPD (sosialdemokratene) og kanslerkandidaten fra partiet De grønne, Annalena Baerbock. Diess tagget også Andreas Scheuer, som er minister for transport og digital infrastruktur.

– Elbilen er vinneren

Diess legger ikke papp imellom og hevder at det er (batteribasert) elektrifisering som har seiret som transportløsning og at det han kaller «falske debatter» er bortkastet tid.

Og Diess konkluderer:

«Vennligst hør på vitenskapen!»

Falsk eller ikke – i kommentartråden under Twitter-meldingen går debatten i høyt, med bastante meninger fra begge sider.

Bakteppet er selvsagt at VW-konsernet satser så å si utelukkende på batterielektriske biler, mens konkurrenter som Toyota, Honda, Hyundai og tyske BMW har gardert seg ved også investere i hydrogenbaserte løsninger for personbiler.

Andre produsenter ser det som en løsning som er mer interessant for nyttekjøretøyer.

Ineffektivt

Som energibærer vil hydrogen kunne komme til å spille en sentral rolle i omstillingen mot klimanøytralitet.

Men i studien Diess refererer til omtales mer spesifikt hydrogenbasert drivstoff og såkalt e-drivstoff – som fremstilles av hydrogen og CO2 ved hjelp av fornybar elektrisitet. Fokuset er på personbiler.

Studien viser at bruk og produksjon av slike drivstoff er for ineffektivt, for kostbart og at tilgjengeligheten er for usikker til å kunne erstatte fossilt drivstoff i personbiler – i stor skala .

Snarere ville direkte bruk av elektrisitet gi mer mening både økonomisk og i et klimaperspektiv i de kommende årene, spesielt i bilsektoren, hevder forskerne bak studien.

En omvei

Falko Ueckerdt fra Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK) er hovedforfatter av studien.

– Slikt drivstoff som en universell klimaløsning er på sett og vis et falskt løfte. Selv om de er fantastisk allsidige, kan de ikke forventes å erstatte fossilt brensel i stor skala, sier Ueckerdt til Handelsblatt.

– Dette kan bare oppnås med direkte elektrifisering. Hydrogenbasert drivstoff vil trolig være svært knapt og lite konkurransedyktig i minst ti år til.

Studien problematiserer særlig et svært høyt energibehov for produksjon av hydrogenbasert drivstoff. Bruken av strøm i batterielektriske biler er langt mer effektiv enn omveien via gass, hvis produksjon bruker mellom to og 14 ganger så mye elektrisitet.

Biler drevet av e-drivstoff vil trenge fem ganger så stor strømmengde som batteridrevne elbiler.

Studien er fokusert på tyske forhold. Siden Tyskland fremdeles er langt fra å skaffe strøm fra 100 prosent fornybare kilder, mangler det også overskuddsstrøm til klimanøytral produksjon av hydrogen.

Forskerne mener klimanøytralt hydrogen kan brukes mer fornuftig på andre områder som flytrafikk eller skipsfart.

2040 for sent

På grunn av stigende CO2-priser mener PIK-forskerne at hydrogenbasert drivstoff kan bli kostnadsmessig konkurransedyktig innen 2040.

Men det haster så mye med å redusere klimagassutslipp for å stabilisere klimaet at 2040 vil være for sent for alle de sektorene der direkte elektrifisering er mulig, advarer instituttet.