BASERT PÅ X5: BMW anser at hydrogen særlig er hensiktsmessig som energibærer for større kjøretøy. Foto: BMW

Fortsetter satsingen tross koronakrisen:

BMW slipper flere detaljer om sin første hydrogenbil

I september i fjor varslet BMW at de kom til å lansere en hydrogenbil i 2022. En konseptbil basert på dagens X5 ble vist på bilutstillingen i Frankfurt. Nå får vi vite mer.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: BMW avslører detaljer om den kommende hydrogenbilen i Hydrogen Next.

Fjorårets konseptbil med hydrogendrevne brenselceller var basert på BMW X5 og i februar gikk BMW ut og bekreftet at utviklingen av den kommende hydrogenbilen var i full gang – og at de regner med at produksjonskostnadene for hydrogenbiler vil falle kraftig de neste fem årene.

BMW ser på brenselcelleteknologien som brukes i hydrogenbiler som en viktig del av løsningen for å kunne tilby kun utslippsfrie biler innen 2040.

BMW-TOPP: Klaus Fröhlich.

Basert på X5

For å vise at det går fremover avslører nå BMW de første tekniske detaljene for drivlinjen i BMW i Hydrogen Next. Det bekreftes samtidig at det er i 2022 neste generasjon hydrogen-teknologi skal rulle ut på veien, fortsatt med dagens BMW X5 som plattform. Modellen som presenteres i 2022 vil minne om konseptbilen BMW i Hydrogen Next, og vil lanseres i en begrenset pilotserie.

– Vi er overbevist om at flere ulike drivlinjer vil eksistere ved siden av hverandre i fremtiden, siden det ikke finnes én løsning som dekker hele spekteret av kundenes mobilitetskrav over hele verden. Det er sannsynlig at hydrogen og brenselcelle-teknologien etter hvert vil inngå som en fjerde søyle i vår drivlinjeportefølje. Særlig våre store SUV-modeller i X-familien er egnede kandidater for denne teknologien, sier Klaus Fröhlich, styremedlem og ansvarlig for forskning og utvikling i BMW.

Ifølge BMW er ambisjonen deres å starte serieproduksjon dette tiåret, men de er klare på at tidspunktet vil påvirkes av forutsetningene til de ulike markedene omkring i verden. det forutsettes at det blir mulig å produsere hydrogen i stor nok skala, til konkurransedyktige priser og med hjelp av bærekraftig elektrisitet.

– Brenselcelle-teknologien vil hovedsakelig kunne bli brukt der man nødvendigvis ikke kan hel-elektrifisere transporten direkte, for eksempel langdistanse- og tungtrafikk, sier Fröhlich videre.

BMW i Hydrogen Next er utviklet med en brenselcelle-teknologi som genererer opptil 125 kW (170 hestekrefter) elektrisk energi. Dette skjer gjennom en kjemisk prosess hvor hydrogen reagerer med oksygen, slik at bilen ikke slipper ut annet enn vanndamp.

BMW i Hydrogen Next utstyres med to tanker på 700 bar som sammen rommer opptil seks kilo hydrogen. Disse skal kunne fylles opp på tre til fire minutter, og det vil garanteres for lang rekkevidde, helt uavhengig av værforholdene.

I bunn og grunn er jo en hydrogenbil en elbil, med brenselcellene som hovedenergikilde i stedet for en voluminøs batteripakke.

Og BMW benytter femte generasjon eDrive-teknologi, den samme som introduseres først i el-SUVen BMW iX3 i 2020.

Et batteri som er plassert over den elektriske motoren forsyner den med en dose ekstra kraft når man trenger litt mer akselerasjon, som ved forbikjøringer. Med en samlet effekt på 374 hestekrefter lover BMW at i Hydrogen Next vil tilby den samme dynamiske kjøreytelsen som BMW er kjent for.

Tyngdepunkt i Asia

Det er per i dag særlig i Japan og Sør-Korea det har vært satset på hydrogenbiler og de eneste slike bilene som i dag er på markedet, Toyota Mirai og Hyundai Nexo, kommer derfra.

Også Honda har hatt en hydrogenbil – senest 3. generasjon Clarity Fuel Cell – i liten serieproduksjon i lengre tid, men den har ikke vært bredt tilgjengelig på markedet.

I kulissene har det likevel fortsatt å foregå et utstrakt samarbeide mellom store bilkonsern som har organisert samarbeidet i et såkalt Hydrogenråd. Målet er å forberede utbredelsen av denne teknologien, som allerede har vært under forberedelse i svært lang tid - adskillig lengre tid enn det som ble annonsert for en del år siden.

Av de tyske premium-produsentene er det ikke bare BMW som arbeider med denne teknologien. Konkurrenten Audi - som viste sin hydrogen-konseptbil H-tron i 2017, samarbeider med Hyundai om det samme. Også Mercedes er på banen, med sin GLC F-Cell, som er en litt annerledes løsning, nemlig en hybrid hydrogenbil.

TO TANKER: En stor og en liten hydrogentank forsyner brenselcellene med drivstoff i BMWs hydrogenbil.

MEDBRAKT KRAFTVERK: I motsetning til en batterielektrisk bil, der energien er medbrakt i en batteripakke, produseres strømmen ombord i hydrogenbilen, der brenselcellene opererer som et kraftverk ved å la hydrogenet reagere med oksygen slik at det produseres elektrisk energi – og vanndamp.

Strategisk samarbeid med Toyota

BMW for sin del samarbeider med Toyota om hydrogenløsningene. Dette samarbeidet om å utvikle brenselcelle-teknologi har pågått siden 2013. BWW i Hydrogen Next er et resultat av blant annet dette arbeidet.

De to selskapene er også grunnleggerne av Hydrogen Council (Hydrogenrådet), som mer enn 80 andre ledende selskaper innen energi-, transport- og industrisektoren har sluttet seg til siden 2017.

Hydrogenbilene vil, i det minste i begynnelsen, bare være et lite supplement til BMWs allerede spekter av elektrifiserte biler. 

I løpet av 2023 er målet for den München-baserte produsenten å tilby totalt 25 ladbare modeller, hvorav minst tolv skal ha en helelektrisk drivlinje.