PÅ LISTEN: Blant de prioriterte prosjektene er byvekstavtaler for Oslo, Bergen, Nord-Jæren (bildet) og Trondheim.

Dette er prioriteringene:

Vegvesenet la fram milliard­plan – kritikere går løs på E39

Statens vegvesen har lagt milliardplaner for hele landet, men særlig planene for ferjefri E39 er stadig under skyts.

Publisert Sist oppdatert

Gjennomføringsplanen Statens vegvesen la fram tirsdag, er en oppfølging av Nasjonal Transportplan som Stortinget vedtok i fjor. Vegvesenet vil blant annet prioritere 13 veistrekninger der de mener det bør jobbes i lange strekk fram til 2040, slik Aftenposten har omtalt. Da vil samfunnet både spare penger og få mest nytte av utbyggingen, mener etaten.

– Ved å bygge ut lengre strekninger får vi redusert reisetid, forutsigbarhet for næringstransport og utvidede bo- og arbeidsmarkedsregioner, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

På lista, som ble presentert tirsdag, står blant annet prosjektene Hordfast og Møreaksen på E39, som skal gjøre bilistene mindre avhengige av ferger og dermed spare dem for reisetid.

Naturinngrep og trafikkøkning

Men prosjektene vil gi mer biltrafikk inn mot byene og enorme naturinngrep, mener Naturvernforbundet.

– Det er på tide for politikerne å gi Statens vegvesen et tydelig signal om at disse overdimensjonerte veiutbyggingene må sløyfes, og at en heller må satse på bedre ferjetilbud med elektriske ferjer og utbedring av veiene mellom ferjeleiene, sier nestleder Pernille Bonnevie Hansen.

Hun mener slike prosjekter binder opp penger som heller burde gått til utbedring, rassikring og vedlikehold.

Rødts Geir Jørgensen er kritisk til det han kaller bulldoserpolitikk, og mener slike store motorveiprosjekter ikke rimer med målet om at biltrafikken i byene ikke skal øke.

Vil nedskalere

Hordfast innebærer at tre fergesamband blir erstattet med bruer. Ifølge Vegvesenets beregning fra 2020 vil denne biten av E39 koste 35,8 milliarder kroner.

Også lederen av transportkomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp), løfter diskusjonen om hvordan de store veipengene brukes, og nevner blant annet fjordkryssingene på E39. Prosjektene er gode, men vedlikehold av veier, rassikring og fylkesveinettet haster mer, sier han til NRK.

Overfor NTB presiserer han at det han er opptatt av, er om prosjektene kan skaleres ned og gjøres rimeligere.

Spesielt stiller han spørsmål ved om det er nødvendig å planlegge for en hastighet på 110 kilometer i timen.

– Jeg mener vi må regne på om det er kostnadsbesparelser å hente på å gå til 90 kilometer i timen og se om det kan bygges to pluss ett felt, i stedet for firefelts vei, sier han.

Selv om Hordfast og E39 er en prioritert strekning i NTP, som alt er vedtatt, så betyr ikke det at Stortinget har sagt sitt siste ord om saken.

– Når det gjelder Hordfast, avventer vi Vegvesenet sin planlegging, og investeringsbeslutningene skal uansett i sin tur til Stortinget, sier Sande.

– Kan oppdateres

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) påpeker at det er flere punkter i regjeringsplattformen som vil kunne påvirke prioriteringene til Vegvesenet.

– Nettopp derfor er det fint at gjennomføringsplanen er et dynamisk dokument som oppdateres i tråd med budsjett og politiske føringer. Når det er sagt, har ikke regjeringen planer om ta initiativ til å stanse videre planlegging og utbygging av E39, sier han i en kommentar sendt til NTB.

Terje Halleland fra Frp mener det er «mye bra» i planen fra Statens vegvesen. Han er også opptatt av E39 – men med motsatt fortegn.

– Det er flere prosjekter vi er skuffet over ikke kommer tidligere. Flere av disse vil vi gå i dialog med departementet om, sier han til NTB.

Fra Sinsen til Hammerfest

I tillegg til de to prosjektene på E39 (Stavanger–Bergen og Volda–Kristiansund), står disse veistrekningene på Vegvesenets prioriteringsliste fram til 2027:

 • E134 Kongsberg–Haugesund
 • E16 Hønefoss–Arna
 • Rv. 4 Oslo–Gjøvik
 • E6 Steinkjer–Nordland grense
 • Rv. 80/E6/E8 Bodø–Tromsø
 • E16/rv. 350 Eggemoen–Hønefoss–Hokksund
 • Rv. 52 Gol–Lærdal (Borlaug)
 • Rv. 3 Elverum–Ulsberg
 • E6 Dombås–Ulsberg
 • E10 Tjeldsund–Å
 • Rv. 94/E6/E45 Hammerfest – Riksgrense Finland

Vegvesenet har også laget en liste over prosjekter de mener er aktuelle å følge opp i andre del av NTP-perioden, fra 2028–2033.

Vegvesenets plan omfatter dessuten oppfølging av byvekstavtaler for Oslo, Bergen, Nord-Jæren og Trondheim, samt belønningsavtaler med flere andre byområder, der målet er å unngå økt biltrafikk. Ifølge NTP er 44 milliarder kroner satt av til slike avtaler fram til 2027.

(©NTB)