SNART SLUTT: En BMW i3 med 9 km restrekkevidde – etter en drøy 30 mil lang kjøretur.

Ny undersøkelse:

Tar ofte HELT feil om rekkevidden

Hvor langt går egentlig elbilen før du må lade? Alle elbilister har stilt seg spørsmålet. En ny undersøkelse viser at svært mange undervurderer hvor langt bilen går.

Publisert

Universitetet i Genève har intervjuet 2000 bilister i USA og Tyskland om hvilke barrierer de ser for å velge elbil.

Rundt 30 prosent svarte de trodde elbilen manglet rekkevidden de trenger for hverdagskjøringen, selv om mer enn 90 prosent av kjøringen vil kunne skje med biler som bare har 200 km rekkevidde.

– Det er en trend i retning av at man lager biler med stadig bedre rekkevidde, men ut fra våre funn i undersøkelsen er det ikke slik at rekkevidde på over 30 mil har særlig betydning for hverdagskjøringen. Disse dataene underbygger ikke at større batterier er en nøkkelfaktor for å få fart på elbilskiftet, sier forskningsleder Mario Herberz.

Forskerne peker i stedet på behov for egen erfaring og tilgang på relevant informasjon, ved siden av myndighetenes miljø- og avgiftspolitikk.