STADIG TRANGERE: Dette blir ikke enklere når en eller begge biler er moderne SUV-er.

Sintef:

– Når bilen er parkert, må man også ha plass til å åpne dørene

Forskningsinstituttet Sintef mener parkeringsplassene må bli større.

Publisert Sist oppdatert

Sintef har nettopp levert sin reviderte anvisning om utforming av parkeringsanlegg, og som tidligere varslet

Den klare anbefalingen er bedre plass. 

– Én ting er at man må kunne kjøre inn og ut av en parkeringsplass på en grei måte. Men når bilen er parkert, må man også ha plass til å åpne dørene, slik at man kan komme inn og ut. Dette gjelder alle bilens dører, sier seniorrådgiver Anders Kirkhus i Sintef.

Utrygt

Forskningsinstituttet er opptatt av det de kaller «funksjonell parkering».

– Vi mener det ikke er funksjonelt om bilen må tømmes for passasjerer og gods før man kan parkere. Da kan man fort komme i en situasjon der trygg plassering av barn og bikkjer, bager og utstyr mens man kjører inn og ut av plassen, blir vanskelig, sier Kirkhus i en pressemelding.

Større biler

Bakgrunnen er at kjøretøyene i den norske bilparkene er bredere enn før, noe som ifølge Sintef har skjedd i løpet av ganske få år. 

Den nye anbefalingen er derfor ti centimeter mer å gå på – en økning fra 2,6 til 2,7 meter. 

Den gjelder parkeringsanlegg for personbiler, noe Sintef definerer slik: «parkering på opparbeidet uteareal (terreng) og parkering i og på byggverk som garasjer, parkeringskjellere, parkeringshus og parkering på tak.»

Til sammenlikning er de tyske anbefalingene nettopp justert fra 2,5 til 2,65 meter.

Her kan du lese Sintefs «Utforming og dimensjonering av parkeringsanlegg» i sin helhet.