DYR FORSEELSE: Bruk av mobiltelefon under kjøring.

Nye bøtesatser:

Dette skal snart koste 10.200 kroner 

Regjeringen foreslår å heve bøtesatsene igjen. Se listen.

Publisert Sist oppdatert

I februar i år ble det mye dyrere å bryte trafikkreglene, og nå skal prisene heves ytterligere. I et høringsnotat foreslår Regjeringen å øke satsene for forenklet forelegg med cirka 4,9 prosent, jevnt over.

Bakgrunnen er den samme som før: «Å opprettholde bøtenes pønale effekt», altså at de skal virke avskrekkende. 

Resultatet er at for eksempel kjøring på rødt lys, mobilbruk i bil og brudd på vikeplikten nå vil koste 10.200 kroner, for trafikksynderne som blir tatt.

Etterlyser gjennomgang

NAF mener hevingen kommer for tidlig.

– Det var mye skepsis til den forrige økningen, og om den ville virke etter hensikten. Vi etterlyser en grundig gjennomgang for å se om de økte bøtene faktisk har hatt en effekt på trafikksikkerheten, og om det har blitt færre lovbrudd etter økningen, sier pressesjef Ingunn Handagard.

Hun viser til begrunnelsen fra februar: At mange døde i trafikken i 2022.

– Nå har vi enda et år med et høyt antall omkomne i trafikken. Hvis høyere bøter ikke virker inn på antallet lovbrudd eller ulykker, fremstår økningene mer som begrunnet i et behov for å få inn penger til statskassen enn et trafikksikkerhetstiltak, sier Handagard.

Her er bøtene

Se høringsnotatet for full oversikt, men her er noen av endringene – med alle satsene for fartsbøter i tabellene nederst:

● Kjøring på rødt lys: kr 10.200

● For kort avstand til forankjørende: kr 10.200

● Å kjøre i strid med trafikkskiltene innkjøring forbudt, trafikkforbud, svingforbud, vendingsforbud, påbudt kjøreretning, påbudt kjørefelt, påbudt rundkjøring, tungtrafikkfelt, kollektivfelt, sambruksfelt, enveiskjøring og gågate: kr 8200

● Å kjøre feil sted – ved å krysse heltrukne sperrelinjer eller kjøre i feil felt, på fortau i gangfelt/sykkelfelt, i sperreområde eller liknende: kr 6200

● Ulovlig forbikjøring: kr 10.200

● Brudd på vikeplikt: kr 10.200

● Feil bruk av lys, inkludert blinklys, og kjøring uten god nok sikt: kr 3900

● Sykle i strid med trafikklys eller forbudsskilt, eller uten foreskrevne lykter: kr 1850

● Bruk av mobiltelefon: kr 10.200

Under ser du fartsbøtene. 

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere

Fartsovertredelse før feb. 23 nytt forslag
Til og med 5 km/tkr 850kr 1100kr 1150
Til og med 10 km/tkr 2300kr 3000kr 3150
Til og med 15 km/tkr 4150kr 5400kr 5650
Til og med 20 km/tkr 6000kr 7800kr 8200
Til og med 25 km/tkr 9300kr 12 100kr 12.700

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere

Fartsovertredelse før feb. 23 nytt forslag
Til og med 5 km/tkr 850kr 1100kr 1150
Til og med 10 km/tkr 2300kr 3000kr 3150
Til og med 15 km/tkr 3700kr 4800kr 5050
Til og med 20 km/tkr 5150kr 6700kr 7050
Til og med 25 km/tkr 7000kr 9100kr 9550
Til og med 30 km/tkr 9300kr 12.100kr 12.700
Til og med 35 km/tkr 11.150kr 14.500kr 15.200

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere

Fartsovertredelse før feb. 23 nytt forslag
Fra 36 km/t til og med 40 km/tkr 11.600kr 15.100kr 15.850

Kilde: Høringsnotatet (se lenke i teksten ovenfor) og Lovdata