FARTSMÅLING: Justisminister Emilie Enger Mehl sammen Utrykningspolitiet under en kontroll tidligere i år.

Ønsker bedre effekt:

Vil heve trafikk­­bøtene med 30 prosent

Regjeringen foreslår å oppjustere bøtesatsene ved trafikkovertredelser.

Publisert Sist oppdatert

Målet er å «opprettholde bøtenes pønale effekt», heter det i høringsbrevet fra Samferdselsdepartementet.

I klartekst: Det handler om å sikre at summene skal virke avskrekkende.

Departementet utdyper i selve høringsnotatet, der det vises til døds- og ulykkestall i trafikken gjennom de siste årene og den negative utviklingen i 2022.

– Skjerpet reaksjon

Initiativet kommer fra Justis- og beredskapsdepartementet, som skriver at det er «nødvendig å treffe tiltak for å øke etterlevelsen».

Og: «En skjerpet reaksjon i form av høyere bøtesatser ved fartsovertredelser fremstår som særlig aktuelt.»

Justis- og beredskapsdepartementet har beregnet at en slik økning i satsene vil gi rundt 241 millioner kroner ekstra til statskassen i året, basert på antallet forenklede forelegg i 2021. De noterer også at det sannsynligvis vil bli flere som ikke godtar foreleggene på stedet, og at dette vil føre til både administrative og økonomiske konsekvenser – i negativ retning, for staten.

Gjelder forenklet forelegg

I forslaget ligger også en parallell heving av subsidiær fengselsstraff.

Forslagene gjelder alle brudd på trafikkreglene som kan straffes med forenklet forelegg. Og det er mange.

Du kan selv sammenholde summene i høringsnotatet med listen hos Lovdata, men under ser du en sammenlikning av satsene for rene fartsovertredelser:

Når fartsgrense på stedet er 60 km/t eller lavere

Fartsovertredelse gammel sats nytt forslag
Til og med 5 km/tkr 850kr 1100
Til og med 10 km/tkr 2300kr 3000
Til og med 15 km/tkr 4150kr 5400
Til og med 20 km/tkr 6000kr 7800
Til og med 25 km/tkr 9300kr 12 100

Når fartsgrense på stedet er 70 km/t eller høyere

Fartsovertredelse gammel sats nytt forslag
Til og med 5 km/tkr 850kr 1100
Til og med 10 km/tkr 2300kr 3000
Til og med 15 km/tkr 3700kr 4800
Til og med 20 km/tkr 5150kr 6700
Til og med 25 km/tkr 7000kr 9100
Til og med 30 km/tkr 9300kr 12 100
Til og med 35 km/tkr 11 150kr 14 500

Når fartsgrense på motorvei er 90 km/t eller høyere

Fartsovertredelse gammel sats nytt forslag
Fra 36 km/t til og med 40 km/tkr 11 600kr 15 100

Kilder: Lovdata og høringsforslaget