HAR EN PLAN: – Vi må sørge for at veier og jernbane fungerer i hverdagen. Dermed må vi bruke mer penger på drift og vedlikehold og mindre på investeringer, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

NTP kommer 22. mars:

Varsler mer vedlikehold, mindre investeringer

Regjeringens store transportplan er klar fredagen før påske. Det blir færre gigaprosjekter og mer penger til vedlikehold, sier samferdselsministeren.

Publisert

– Noen blir skuffa, men det er trolig flere som blir glade. Når vi velger å nedprioritere eller skyve på noen av de største prosjektene, blir det mer melk og brød-prosjekter i hele landet. Det er nok lettere å glede mange gjennom å prioritere slik, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) til NTB.

Han bekrefter at Nasjonal transportplan for årene 2025 til 2036 blir lagt fram 22. mars, altså fredagen før påske.

Han røper også noen av prioriteringene:

– Vi må sørge for at veier og jernbane fungerer i hverdagen. Dermed må vi bruke mer penger på drift og vedlikehold, og mindre på investeringer, sier han.

– Fortsatt store investeringer

Nasjonal transportplan er det viktigste dokumentet regjeringen legger fram på samferdselsfeltet denne perioden. Planen skal legge linjene for utviklingen i mange år framover.

– Det blir en vridning av ressursbruken og mer nøkternhet rundt hva slags type prosjekter vi velger å gå videre med, sier Nygård.

Han understreker at regjeringen fortsatt kommer til å bruke store summer på investeringer, både på vei og jernbane.

– Men det blir ikke så mange av disse gigaprosjektene, sier han.

Mer nøkternhet

Ved å skrote noen av de største prosjektene blir det mer penger til mindre prosjekter rundt omkring i hele landet.

– Hvis du tar bort et prosjekt til 50 milliarder kroner, får du plass til flere prosjekter i størrelsen 2, 3, 4 og 5 milliarder kroner, sier Nygård.

Han vil foreløpig ikke gå ut med hvilke konkrete prosjekter som blir skrotet. – Er tiden for de aller største prosjektene forbi?

– Jeg tror man skal være forsiktig med å si «forbi», fordi landet er aldri ferdigbygd. Men det blir mer nøkternhet. Det er en erkjennelse av at vi må prioritere det viktigste først.

– Dro på for mye

Mye har skjedd i verden og Norge siden forrige transportplan ble lagt fram av Solberg-regjeringen i 2021, både krig, uro og dyrtid.

– Det tilsier jo at en del pengebruk må gå i retning av samfunnssikkerhet og forsvar. I tillegg gjør den demografiske utviklingen at vi må bruke mer penger på helse og omsorg, sier Nygård.

Regjeringen har tidligere valgt å framskynde den nye transportplanen med ett år. Dermed blir den forrige planen erstattet tidligere enn planlagt.

– Vi mener nok at den forrige regjeringen dro på for mye, med altfor mange prosjekter i den første seksårsperioden som egentlig ikke var helt realistiske, sier samferdselsministeren.

Klimaperspektiv

Det blir også en tydelig satsing på klima og natur i transportplanen, ifølge Nygård.

Ved å droppe noen av de store prosjektene, får man også en gevinst her, mener han:

– Vi gjenbruker mer og tar ikke hull på like store naturområder, sier han.

Opprustning av eksisterende veier og jernbane er viktig også for å tåle mer ekstremvær og andre konsekvenser av klimaendringene, påpekes det.

Fortsatt full satsing på nullutslipp

Ifølge dagens plan skal alle nye personbiler og lette varebiler i Norge være utslippsfrie fra neste år av.

Nå varsles det også flere nye tiltak for å redusere utslippene fra tungtransporten.

Samferdselsministeren har altså ikke mistet troen på el-transport etter rapportene fra Oslo i vinter, hvor det har vært store problemer med de elektriske bussene.

Han vedkjenner at det ikke har fungert optimalt, men påpeker at Oslo har vært spesielt tidlig ute med satsingen sin.

– Det har vært andre byer som har fått det til. Det handler nok mer om hva slags krav du har stilt i anbud og kontrakter med leverandørene, enn at nullutslipp ikke virker, sier han.

(©NTB)