VARSLER KUTT: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) advarer om at det blir dyrere i bommene for elbiler.
VARSLER KUTT: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) advarer om at det blir dyrere i bommene for elbiler.

Mot slutten for elbilrabatt i bommene:

– Elbilen blir den nye melke­kua for bilavgifter

Elbil-rabatten i bompengene står for fall, varsler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap). NAF frykter en ketchup-effekt på elbilavgiftene som vil gjøre bilene dramatisk mye dyrere.

Publisert Sist oppdatert

Det var NRK som tirsdag meldte om endringen som venter elbilistene.

Stortinget har vedtatt en regel som sier at elbiler aldri skal betale mer enn 50 prosent av det bensin- og dieselbiler gjør i bommene, og Nygård har en todelt begrunnelse for å gå løs på bompengefordelen:

  • Bypakkene taper store inntekter fra bompenger. Det gjør det vanskeligere å finansiere kollektivtiltak og store prosjekter.
  • Erfaringer under og etter pandemien viser at kollektivtrafikken taper for elbiler, som i sin tur gjør at kollektivtrafikken trues av kutt.

– Vi har sett en utvikling særlig under pandemien der biltrafikken har kommet tilbake. Når vi skal nå nullvekstmålet framover og få folk til å bruke gange, sykkel og kollektiv, må vi ha finansiering til å bygge det ut og sørge for at vi har tiltak til å begrense bilbruken, sier Nygård til NRK.

NAF frykter at Nygårds advarsel føyer seg inn i rekken av signaler om at det blir adskillig mindre fordelaktig å velge elbil.

– Vi frykter en ketchup-effekt på elbilavgifter, hvor en rekke nye avgifter treffer elbilen samtidig. Det er litt for mange nå som ivrer for økte elbilavgifter. Det tegner seg en horisont nå hvor elbilen blir den nye melkekua, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF, til Motor.

– Gamle feil om igjen

– Fylkene vil øke bompengene for elbiler, det samme vil kollektivselskapene. Finansdepartementet vil ha moms på elbiler, omregistreringsavgift på brukte elbiler og veiprising på alle elbiler. Dette er å gjøre mange gamle feil om igjen, sier han.

Braadland mener det nærmer seg det latterlige når byene planlegger å øke bompengene for elbiler for å finansiere flere dieselbusser, samtidig som de kaller det et miljøtiltak.

Han utelukker at NAF kommer til å støtte økte bompenger på elbil.

– NAF er mot bompenger, og vi mener at bypakkene burde vært gjort helt uavhengig av bompenger. Vi ser at flere og flere byer går i den samme finansieringsfella. Bompenger skal brukes til å få ned trafikken, samtidig som de skal ha inntektene fra bilistene opp. Dette regnestykket går ikke opp, fordi det betyr at stadig færre biler skal betale stadig mer i bompenger, sier Braadland.

NAF mener at regjeringen må ta et større ansvar for å holde utviklingen i tømme, fordi de sitter ved de fleste bordene, både når det gjelder bypakker og bompenger, avgifter, moms og veiprising.

– Må ta ansvaret

– Å ta ansvar for helheten nå betyr helt konkret at de samlede bilavgiftene ikke skal øke, sier han.

– Vi går inn i en periode hvor en rekke elbilfordeler står for fall. Alle vet at momsfritaket faller, og at veibruksavgiften må fordeles mer rettferdig mellom ulike typer bilister. Regjeringen må ta ansvaret både for at det skjer en myk landing, ikke en bråstopp, sier Braadland.

I 2022 vil det igjen bli tatt inn over 15 milliarder kroner i bompenger, for første gang siden 2014.

– Det finnes mye annet enn bompenger byene kan gjøre for å gjøre kollektivtrafikk mer attraktivt, og det handler om en meny av gulrøtter: Bedre innfartsparkering for biler og sykler, mer fleksible periodebilletter, bedre refusjonsordninger for pendlere som møter forsinkede og kansellerte tog.