KJØPT TILBAKE: Oslo-mannen er nå kvitt sin Mitsubishi Outlander

Inngikk forlik:

Mitsubishi kjøpte tilbake bil med for dårlig rekkevidde

En misfornøyd Mitsubishi Outlander-kunde og Motor-Forum har inngått forlik.

Publisert

– Motor-Forum har kjøpt bilen tilbake for en sum begge parter aksepterte, opplyser advokat Philip G. Bugge, som har bistått en Oslo-mann som har vært misfornøyd med den elektriske rekkevidden på sin Mitsubishi Outlander hybrid.

Klarte bare fire mil

For tre år siden kjøpte Oslo-mannen en ny Mitsubishi Outlander, etter at han ifølge ham selv så markedsføring hvor Mitsubishi Motors skrev at rekkevidden er opptil 54 kilometer.

Men under en test greide ikke bilen mer enn maksimalt 40 kilometer.

– Det er gitt uriktige og villedende opplysninger, konkluderte Oslo tingrett i sin dom fra i sommer.

Også Forbrukerklageutvalget, som behandler konflikter mellom forbrukere og selgere, har tidligere gitt kunden medhold.

Fikk prisavslag

Kunden kjøpte bilen av merkeforhandleren Motor-Forum, og kunden krevde at hele kjøpet skulle heves, og at han skulle få tilbake pengene sine.

Det fikk han ikke gjennomslag for. Både Forbrukerklageutvalget og tingretten har gitt ham 20.000 kroner i prisavslag.

Mitsubishi var uenig i konklusjonene til tingretten, og anket.

Men i en kjennelse fra Borgarting lagmannsrett fremgår det at partene nå har inngått forlik.

Advokat Bugge kan ikke opplyse om prisen på tilbakekjøpet. Men han understreker at begge parter aksepterte summen.

Administrerende direktør Rune Gjerstad i Mitsubishis Motors Norge ønsker ikke å svare på spørsmål om forliket.