BLINKET DU TIL VENSTRE HER? Da gjør du som flertallet, men mindretallet er stort.

Dropper det bevisst:

Mer enn én av fire nekter å blinke før rundkjøring

Venstreblinking før rundkjøringer har vært en del av trafikkopplæringen i mange år. Likevel er det mange som dropper signalet. 

Publisert

Det er ikke noe krav at man skal blinke til venstre før en rundkjøring. Men i snart i 30 år har norske trafikkskoler instruert sine elever om at dette signalet er nyttig å gi – samt få. 

I en landsrepresentativ undersøkelse utført av YouGov på oppdrag fra forsikringsselskapet If, svarer likevel 27 prosent av de spurte klart «nei» på  dette spørsmålet: 

«Blinker du til venstre før rundkjøringen hvis du skal til veien som ligger til venstre?»

«Skaper sterke følelser»

Ifs kommunikasjonssjef Sigmund Clementz slår fast at det ligger mer enn latskap bak tallet. Tvert imot er det antakelig et bevisst valg for mange.

– Å diskutere «blinke eller ikke blinke til venstre før rundkjøring» kan nærmest føre til nevekamp i ethvert dannet selskap. Blinklys og rundkjøringer er utrolig nok et tema som skaper sterke følelser hos mange, sier Clementz.

Hvem som velger å la være, er ingen hemmelighet. Det dreier seg i all hovedsak om trafikanter som tok teorikurs og avla førerprøve før anbefalingen kom på bordet. 

Ifølge Ifs kommunikasjonssjef går det et skarpt skille nettopp her. Han ber derfor også de litt eldre trafikantene om å signalisere tydelig.

– Selv om det nok føles uvant å blinke for en del, vet vi at blant andre yrkessjåfører setter stor pris på tilleggsinformasjonen dette gir i trafikksituasjonen. Hemmeligheten til god flyt i rundkjøringer er at andre skjønner hva du skal gjøre på et så tidlig tidspunkt som mulig, sier han.

Mange blir provosert

Tidligere undersøkelser har vist at en del trafikanter er usikre på hvordan de skal kjøre i rundkjøringer. Blant bilister under 40 lurer hele 20 prosent på hvordan de skal plassere seg, mens 15 prosent er usikre på vikepliktreglene.

Og feilene dette eventuelt avstedkommer, fører til irritasjon: 30 prosent ergrer seg over feil filvalg, enda noen flere irriterer seg over feil bruk av blinklys.

● Andre tall viser med stor tydelighet hvor nyttige rundkjøringene er: I snitt er det 11 ulykker i rundkjøringer i Norge hver dag. Tilsvarende tall for vanlige kryss er 82.

Her er anbefalingene fra Statens vegvesen.

Her er anbefalingene fra NAF.