MEST TYPISK BILBRANN: Her brenner en ikke-elbil, en Opel Zafira, i Stavanger i fjor.

Stort tallgrunnlag:

Langt færre branner i elbiler

Elektriske biler brenner relativt sett klart sjeldnere enn bensin- og dieseldrevne biler, bekrefter nye tall.

Publisert

23 branner i elektriske personbiler var fasiten i Sverige i 2022. I dette tallet er ladehybrider inkludert.

Gitt nesten 200.000 elbiler og litt over 410.000 ladehybrider, blir prosenttallet 0,004 branner per bil.

Totalt, for alle kjøretøy, er tallet cirka 3400 branner. Siden det er nesten 5 millioner kjøretøy i Sverige, blir dermed prosenttallet for ikke-elbiler betydelig høyere: 0,08 branner per bil.

Oversikten kommer fra en rapport laget av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

MSB ser heller ingen grunn til å frykte elbilbranner mer enn andre bilbranner. Røyk fra et brennende kjøretøy er farlig uansett, presiserer Ulf Bergholm, MSBs ansvarlige på feltet.

– Vårt budskap er at man ikke bør puste inn røyk fra noen bil som brenner, sier han til nyhetsbyrået TT, gjengitt av Vi Bilägare.

PS: Forskjellen er en liten tanke mindre enn prosenttallene indikerer, siden påtente biler er med i totaltallet, men ikke i tallet for elbiler.

Lurer du på om dette er overførbart til Norge? Les saken du ser under.