SMAL VEISKULDER: Bildet viser politiet på stedet etter ulykken, der veiskulderen er så smal at deler av vogntoget måtte stå i veibanen.

Knusende kritikk etter dødsulykke:

– Økonomi ble prioritert framfor trafikksikkerhet

Statens vegvesen og Nye Veier får kritikk av Havarikommisjonen etter at en vogntogsjåfør ble påkjørt på E18 i Arendal. Nå ber kommisjonen de to om å ta grep.

Publisert Sist oppdatert

– Ulykken representerer etter Statens Havarikommisjons mening en målkonflikt, hvor økonomi er blitt prioritert framfor trafikksikkerhet, skriver kommisjonen i rapporten som ble publisert torsdag.

Det var i mai 2020 at en vogntogsjåfør døde av skadene han fikk da han ble påkjørt av en personbil i 110-sonen på nye E18 ved Arendal.

Vogntogsjåføren hadde parkert på veiskulderen utenfor en tunnel og sto ute i veibanen i skyggen av kjøretøyets venstre side for å feste en lastestropp da han ble påkjørt.

Personbilsjåføren ble ved juletider samme år dømt til tre måneders fengsel for uaktsomt drap, men nå retter Statens Havarikommisjon kritikk også mot Statens vegvesen og det statlige veibyggingsselskapet Nye Veier etter ulykken.

Smal veiskulder

Det var under et år siden firefeltsveistrekningen mellom Arendal og Tvedestrand hadde blitt åpnet da ulykken skjedde.

«I forbindelse med prosjekteringen søkte Nye Veier om å redusere skulderbredden fra 3,0 meter til 2,0 meter, med forslag til avbøtende tiltak. Statens vegvesen godkjente løsningen, med en forventning om at de beskrevne avbøtende tiltakene ble innført av Nye Veier på den aktuelle veistrekningen.», skriver Havarikommisjonen.

Nye Veier valgte imidlertid ikke å etablere systemer som kunne ha oppdaget det parkerte vogntoget på strekningen, såkalt hendelsesdetektering, eller flere havarilommer på strekningen.

I rapporten peker Havarikommisjonen på at veiskulderen ikke var bred nok til at vogntoget kunne komme helt utenfor veibanen. Dette, sammen med de to sjåførenes situasjonsforståelse, og manglende havarilommer og varsling, var ifølge kommisjonen de viktigste årsakene til ulykken.

– Statens Havarikommisjon mener også at trafikksikkerheten ikke ble tilstrekkelig ivaretatt gjennom Statens vegvesens fraviksbehandling og Nye Veiers bygging av veistrekningen, skriver kommisjonen.

Kommisjonen påpeker at forskning viser at det er en klar sammenheng mellom veiskulderbredde og antall trafikkulykker. De er derfor kritiske til at dagens regler åpner for å redusere veiskulderbredden.

Ber om flere tiltak

Havarikommisjonen kommer blant annet med disse sikkerhetsrådene:

  • Nye Veier bør innføre tiltak som ivaretar trafikksikkerheten på E18 mellom Tvedestrand og Arendal.
  • Vegvesenet bør utarbeide en faglig veileder for avbøtende tiltak på planlagte smale firefelts motorveier.
  • Vegvesenet bør endre reglene slik at det i tilfellene der det tillates smalere veiskulder på smale firefelts motorveier, må det dokumenteres at tiltak er innført og den risikoreduserende effekten av disse.
  • Vegvesenet bør jobbe for at ulykkesfrekvens og skadekostnad ikke øker på planlagte smale firefelts motorveier.

– E18 er en trygg vei

Kommunikasjonsdirektør Christian Altmann i Nye Veier sier i en epost til NTB at de nå skal gå i dialog med Havarikommisjonen om rapporten.

– Nye Veier mener E18 mellom Arendal og Tvedestrand er en trygg vei, sier han.

Ifølge Altmann var innskrenkingen av skulderbredden en økonomisk beslutning.

– Vi ønsker å få pengene til å strekke lengst mulig, slik at vi kan bygge mer trafikksikker vei for pengene. En firefelts vei med noe smalere veiskulder der trafikkmengden tilsier det, sparer kostnader, klima og natur/arealbeslag. Det betyr at vi kan bygge flere kilometer sikker vei, sier Altmann.

Han svarer ikke på spørsmål fra NTB om hvorfor det ikke ble bygget flere havarilommer eller systemer som kunne ha oppdaget det parkerte vogntoget på strekningen.

Ifølge Havarikommisjonen registreres det omtrent hver tredje dag hendelser med bilstans som utløser behov for berging og fare for personer i veibanen på E18 mellom Arendal og Tvedestrand.

– Vi er jo kjent med at det er en del hendelser som for eksempel stans, men hendelsene skjer ofte i havarilommer og med den nødvendige aktsomhet, sier Altmann.

Vegvesenet: – Må lese før vi svarer

NTB har også stilt en rekke spørsmål til Statens vegvesen om rapporten om dødsulykken.

– Vi er glad for at rapporten nå foreligger. Det er blitt en grundig og omfattende rapport etter to års arbeid. Rapporten er et viktig bidrag til trafikksikkerheten generelt og arbeidet med veinormalene spesielt, skriver pressesjef Kjell Bjørn Vinje i en epost.

De vil ikke svare på konkrete spørsmål om hvorvidt trafikksikkerheten ble tilstrekkelig ivaretatt ved byggingen av prosjektet, og om de burde ha godkjent reduksjonen av skulderbredden. De svarer heller ikke på spørsmål om økonomi blir prioritert framfor trafikksikkerhet.

– Dette er en god og viktig rapport med flere sikkerhetstilrådinger. Vi må nesten få lese og vurdere dem før vi svarer. Vi kommenterer gjerne enkeltheter etter det, skriver Vinje.

(©NTB)