I VEIBANEN: Veiskulderen er så smal at deler av vogntoget måtte stå i veibanen. Her er politiet på åstedet etter dødsulykken.

Gransker veiskulderen på ny E18:

Måtte stå i veien – ble drept

Nye Veier fikk dispensasjon til å bygge smal veiskulder. I sommer ble en lastebilsjåfør kjørt ned og drept. Det var ikke plass til vogntoget hans på veiskulderen.

Publisert Sist oppdatert

E18 Arendal

  • E18 Tvedestrand-Arendal var Nye Veiers første ferdigstilte veiprosjekt.
  • Motorveien mellom de to sørlandsbyene åpnet i juli i fjor.
  • Nye Veier er et konkurrerende utbyggingsselskap til Statens vegvesen, som tradisjonelt har bygget alle veier i Norge.

Statens havarikommisjon gransker nå om smal veiskulder er årsaken til dødsulykken på E18 på Sørlandet i sommer.

– Smal veiskulder er en av flere problemstillinger vi ser på, bekrefter Rolf Mellum, avdelingsdirektør i Statens havarikommisjon, overfor Motor.

Havarikommisjonen gransker alvorlige trafikkulykker på veien – blant annet en dødsulykke på den ett år gamle firefelts E18 ved Arendal.

Fredag før pinsehelgen i år fikk en lastebilsjåfør problemer med lasten sin. Han stanset delvis på, delvis utenfor veiskulderen like utenfor Torsbuåstunnelen, og gikk ut.

Like etter ble han påkjørt av en Tesla Model S i høy fart. Lastebilsjåføren omkom momentant.

Fikk avvik

Veiskulderen på ulykkesstedet er bare to meter bred. Det er 0,75 meter under gjeldende standard i dag, som er på 2,75 meter.

Nye Veier, som bygde veien, søkte om avvik, og fikk av Vegdirektoratet lov å bygge med bare to meters bredde.

Da Nye Veier planla veien, var standard skulderbredde på norske motorveier enten 1,5 eller tre meter, avhengig av trafikkmengden, opplyser veibyggingsselskapet til Motor.

På denne strekningen er trafikken i skjæringspunktet for om det skulle være 1,5 eller tre meter, og en mellomløsning med to meter ble akseptert av veimyndighetene.

Flere momenter

På grunn av den smale vegskulderen på to meter fikk ikke sjåføren vogntoget helt ut av veibanen. På bildet kan vi se at hjulene på vogntoget blir stående delvis i veien. Der, i veibanen, er også føreren når han blir truffet av Teslaen. På stedet er det 110 km/t fartsgrense.

Havarikommisjonen går svært detaljert til verks i sitt arbeid. De mener det er flere momenter ved dødsulykken som har samfunnsinteresse.

I tillegg til smal veiskulder og generelt hele utformingen av veien, ser havarikommisjonen også på om Teslaens førerstøttesystemer, autopiloten, kan være en medvirkende årsak til det tragiske utfallet.

Ønsker smalere

Utbyggingsselskapet Nye Veier har i flere år ivret for å bygge billigere med smalere motorveier, blant annet med smalere veiskuldre.

I sommer ble det kjent at også Vegdirektoratet åpner opp for smalere veiskuldre på motorveier. Vegdirektoratet anbefaler skulderbredde ned mot 1,5 meter.

Samferdselsdepartementet vurderer nå forslaget.

Vegdirektoratet mener selv at smalere veiskuldre vil føre til 15 prosent flere ulykker. Transportøkonomisk Institutt og Trygg Trafikk frykter enda kraftigere økning.

– Bredden på veiskuldrene må ikke kuttes. Det må være plass til kjøretøy utenfor kjørefeltene, slik at det blir tryggere – og at man kan komme seg ut av kjøretøyet, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen til Motor.

Statens havarikommisjon vil ikke være ferdig med sin granskning før om flere måneder.