FORBRUKERJURIST: Thomas Iversen forklarer hvordan det er mulig å få mye mer i erstatning enn Tesla-bilkunden kjøpte bilen for.

Sjeldent brukt forbrukerrettighet:

Kjøpte Tesla til 615.000 kr, kan få 827.000 kr i erstatning

Ja, du leste riktig. En spesiell og sjeldent brukt rettighet i kjøpsloven gjør at en Tesla-kunde er tilkjent 212.000 kroner mer i erstatning enn han betalte for bilen.

Publisert Sist oppdatert

– Det er langt mellom sakene hvor utslaget blir så betydelig som her, sier juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen i Forbrukerrådet.

Han er blant landets mest erfarne forbrukerjurister, og forklarer hvorfor lovverket er slik at et bilkjøp til 615.000 kroner i januar 2020 kan ende med at bilkjøperen er tilkjent 827.000 kroner i erstatning våren 2023, mer enn tre år etterpå.

Og som om ikke det er nok: I tillegg til de 212.000 kronene, kommer også to og et halvt år med forsinkelsesrenter av 827.000 kroner.

Disse rentene beløper seg til cirka 175.000 kroner.

– Bilkjøperen kan med loven i hånd rette sine krav direkte mot Tesla, og ikke mot privatpersonen han kjøpte bilen av. Han trer inn i denne kjøperens posisjon mot Tesla, forklarer Iversen.

Vanninntrengning

Motor skrev første gang om Teslaen for et par uker siden. 2017-modellen av Tesla Model X har problemer med vanninntrengning, og plutselig en dag slo den ene døra opp med voldsom kraft.

Mannen kjøpte altså bilen for 615.000 kroner av en annen privatperson da bilen var et par år gammel. Denne privatpersonen kjøpte i sin tid bilen av Tesla og betalte 827.000 kroner.

I stedet for å reklamere til den private kjøperen, brukte nåværende eier rettigheten som paragraf 84 i kjøpsloven gir ham – om at han kan reklamere til tidligere salgsledd, som er Tesla.

Forbrukerklageutvalget vedtok at bileieren skal få heve kjøpet. Og slik kan det bli, til den summen som er nevnt. Men vedtaket er ikke rettskraftig.

Tesla Norge har nemlig anket vedtaket i Forbrukerklageutvalget inn for tingretten.

– Balanse

Thomas Iversen i Forbrukerrådet synes ikke dette er et eksempel på at forbrukerrettighetene er for gode.

– Nei, hensynet til balanse i avtaleforholdet er et sentralt hensyn i hele kontraktsretten, sier Iversen, og fortsetter:

– Hadde kjøpet blitt hevet i to etapper, ville situasjonen blitt den samme for Tesla.

Nåværende eier ville fått 615.000 kroner av første eier. Denne personen kunne så gått til Tesla og krevd sine 827.000 kroner i hevingsoppgjør.

BILEN: Dette er Teslaen som kostet nåværende eier 615.000 kroner, men som eieren nå er tilkjent 827.000 kroner for, pluss saftige forsinkelsesrenter.

Ikke nyttefradrag

Når nåværende eier går direkte på Tesla, som første selger, får den første eieren ingenting.

– Fordi opprinnelig eier ikke er part i saken. Nåværende eier har tatt første eiers plass, og konsekvensen er at oppgjøret da skjer mellom nåværende eier og Tesla. Nåværende eier har dessuten gjort all jobben med tvistesaken, og antakelig hatt de største ulempene med bilen. Dermed er det ikke urimelig at han også får hele beløpet, sier Thomas Iversen, og legger til:

– Lovverket er heller ikke bygd opp slik at hevingsoppgjør skal fordeles på flere parter.

I denne saken blir beløpet som nåværende eier får ekstra stort, fordi Tesla heller ikke krevde nyttefradrag.

Når et kjøp heves, kan selger kreve et fradrag for bruken av gjenstanden. I biltvister løses dette oftest ved å trekke et beløp per kjørte kilometer.

Men i denne saken har ikke Tesla krevd fradrag.

– Uberettiget berikelse

Motor har spurt Tesla hva de synes om reglene. De har ikke svart. Men ifølge nåværende eiers advokat, NAF-advokat Jens Christian Riege, har Tesla Norge gitt uttrykk for at det er urimelig at nåværende eier nå får en uberettiget berikelse.

Riege ser det fra en annen side og konkluderer som Iversen:

– Snur man på dette, kan man argumentere med at Tesla ikke kommer dårligere ut enn det som hadde skjedd dersom nåværende eier hadde hevet kjøpet ovenfor forrige eier, og denne igjen hadde fremmet et hevingskrav mot Tesla, sier Riege.

Ikke enig

Bilbransjen er derimot ikke enig med forbrukerjuristene.

Motor har spurt Norges Bilbransjeforbund hva de synes om at bileieren på denne måten kan få 212.000 kroner mer enn han selv betalte for bilen, i tillegg til ca. 175.000 kroner i forsinkelsesrenter.

– Vi kunne ha ønsket oss reglene og lovene annerledes, fordi kjøperen oppnår mer enn å få erstattet sitt økonomiske tap, sier advokat Henrik O. Melsom i Norges Bilbransjeforbund.

Han understreker at bilbransjen selvsagt forholder seg til gjeldende lover og regler. Men de ønsker seg endringer – noe de tidligere har fremmet forslag om i høringsuttalelser, forteller han.

Motor har spurt eieren som vant frem, hva han synes om lovverket som har tilkjent ham mye mer i erstatning. Han har ikke besvart henvendelsen.