LANGT FRA BY: Elbiler på rekke og rad i en av rekkeviddetestene.

Salgstall:

Høyest andel elbil-kjøp i distriktene i 2023

Nesten ni av ti nye biler i distriktene er elbiler så langt i år. Det er høyere andel enn i byene.

Publisert

Så langt i år er det registrert 1743 nye biler i landets 210 distrikts­kommuner. 1521 av disse var elbiler. Det tilsvarer en andel på 87,3 prosent.

– Dette en er oppsiktsvekkende høy andel. Det virker som om interessen for elbiler begynner å komme for fullt også i distriktene, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF i en pressemelding.

– Lavere kostnader

I de mest sentrale delene av Norge er mer enn hver tredje bil av bilparken en elbil. I mange distriktskommuner er elbilandelen fortsatt lav, på under 10 prosent.

Salgstallene for 2023 viser at det er en liten utjevning på gang. Handagard tror dette har mye med bilutgifter å gjøre:

– Selv om elbilen har fått økte kjøpsavgifter fra nyttår, så er fortsatt kostnadene for å bruke elbil mye lavere enn for en dieselbil. Våre beregninger viser at å bruke elbilen koster rundt en fjerdedel av det en dieselbil gjør. Salgstallene så langt i år kan tyde på at folk i distriktene forstår dette godt, sier hun.

Tilsvarende andel i de 25 aller mest sentrale kommunene i landet var 85,5 prosent. Denne gruppen inkluderer alle de største byene i Norge, som Trondheim, Bergen, Drammen og Stavanger i tillegg til Oslo.

De absolutte tallene er selvsagt langt høyere her: I de 25 mest sentrale kommunene er det solgt 15.567 biler så langt i år, hvorav 13.314 er elbiler.

Lavere i de mellomstore

I mellomgruppen av kommuner, som består av mellomstore byer og kommuner som for eksempel Grimstad, Eidsvoll, Halden, Porsgrunn, Sandefjord, Hvaler, Karmøy og Kragerø, er elbilandelen av nybilsalget på 83 prosent så langt i 2023.

Her er det solgt 11.312 biler, hvorav 9387 elektriske.

Inndelingen av kommunene er gjort etter SSBs sentralitetsindeks. I indeksen gis alle landets 357 kommuner ett tall for sentralitet, fra 1 til 6. Tallene for bilsalget er smalet inn av OFV (Opplysningsrådet for Veitrafikken).