SMARTE LYS: Når trafikklys og biler kommuniserer, glir trafikken bedre, viser Fords testprosjekt.
SMARTE LYS: Når trafikklys og biler kommuniserer, glir trafikken bedre, viser Fords testprosjekt.

Testes ut av Ford:

Trafikklys koblet til bilen skal gi bedre trafikkflyt

Smarte trafikklys skal i første omgang hjelpe utrykningskjøretøy, men også privatbilistene vil oppleve smidigere trafikkavvikling.

Publisert

Ford har hatt et testprosjekt i og utenfor den tyske byen Aachen, der biler kommuniserer med infrastrukturen i veinettet.

Blant annet sørger teknologien for at trafikklys endres fra rødt til grønt når et utrykningskjøretøy nærmer seg.

Simulert utrykning

For å teste systemet brukte Ford en veistrekning med åtte lysregulerte veikryss etter hverandre inne i byen, samt to veistrekk i utkanten av byen med tre påfølgende lyskryss.

En Ford Kuga ble utstyrt med en enhet som kommuniserte med infrastrukturen. Bilen fungerte både som utrykningskjøretøy og vanlig personbil under forsøkene.

I en simulert utrykning ble det sendt et signal fra bilen til trafikklyset om å endre seg til grønt. Da bilen hadde passert lyskrysset, gikk trafikklysene tilbake til å fungere som vanlig.

SENSORER: En Ford Kuga ble utstyrt med enheter som kommuniserer med trafikklysene. Som utrykningsbil fikk den grønt lys, som privatbil fikk den en smidig guiding gjennom lyskrysset.
SENSORER: En Ford Kuga ble utstyrt med enheter som kommuniserer med trafikklysene. Som utrykningsbil fikk den grønt lys, som privatbil fikk den en smidig guiding gjennom lyskrysset.

I bevegelse

Da trafikklyset viste rødt for personbilen, gjorde teknologien at bilen bremset sakte ned tidligere – både for å unngå bråbrems og samtidig være mest mulig i bevegelse.

Teknologien skal i første omgang redusere risikoen for kollisjoner i lyskryss der utrykningsbiler vanligvis ville kjørt på rødt lys.

– Det aller siste en utrykningssjåfør trenger, er å ende opp i en kø ved et lyskryss hvor man må vente på grønt lys, sier utviklingsingeniør for automatisert kjøring i Ford Europa, Martin Sommer.

Redde liv

– Ved å dele data mellom biler, utrykningskjøretøy og trafikklys i realtid – med det siste av mobilteknologi – vil vi alle bli både sikrere og mer effektive i trafikken. Intelligent trafikklyskontroll bidrar både til å redde liv når hvert sekund teller, og reduserer samtidig både ventetid og CO2-utslipp, sier Michael Reinartz, direktør i Vodafone, som er en av Fords samarbeidspartnere.