SANNHETEN? Hvor store utslipp har egentlig ladehybridene? EU vil ha strengere tester.

Tøffere utslippsregler:

EU varsler strengere tester for utslipp fra ladehybrider

EU forbereder strengere utslippstester for ladehybrider etter kritikk om at dagens målemetoder ikke reflekterer de virkelige utslippene.

Publisert

Det skriver nyhetsbyrået Reuters, med referanse til to ulike kilder som følger det pågående arbeidet i Brussel.

Ladehybrider – biler som har både forbrenningsmotor og batterielektrisk motor – regnes som en overgangsteknologi. Men det er strid om hvor store utslipp de faktisk har.

Kan bli bøtelagt

Enkelte bilprodusenter viser til egne undersøkelser om at ladehybrideiere kjører nær halvparten av kjørestrekningen på ren elektrisitet, mens miljøorganisasjoner hevder utslippene fra bilene er fire ganger så høye som reklamen lover.

Nye målemetoder kan bety at bilprodusenter som selger mange ladehybrider, må øke salget av nullutslippsbiler for å unngå heftige bøter fra EU.

Apparater som måler drivstofforbruket, skal fra 2021 monteres inn i alle nye biler, ifølge EUs nyeste regler, og disse målingene skal gi mer reelle tall om forbruk og utslipp.

Salget har stupt

– Estimatene for hvor langt bilene vil gå i elektrisk modus, kommer til å endres. Vi har startet å samle data fra bilene, og dette er en pågående prosess, sier Petr Dolejsi, direktør for bærekraftig transport i ACEA, den europeiske sammenslutningen av bilprodusenter.

Salget av ladehybrider har vært høyt i Norge. I 2021 hadde disse bilene en markedandel i nybilregistreringene på 21,7 prosent, men etter en kraftig avgiftsøkning har omsetningen av disse bilene stupt etter nyttår.