MINDRE UTSLIPP: California vil vedta en ny lov som kraftig reduserer utslippene fra biltrafikken, som her ved San Fernando Valley nord i Los Angeles.

Historisk vedtak i USA:

Innfører forbud mot kjøp av bensin- og dieselbiler

– Dette er begynnelsen på slutten for bensinbilen, sier guvernør Gavin Newsom, når California torsdag vedtar et symboltungt forbud mot salg av fossilbiler fra 2035.

Publisert

Det skriver avisa The New York Times.

To ting gir vedtaket ekstra kraft:

  • California er første stat med et slikt forbud, ytterligere 16 delstater vil følge etter straks føderale myndigheter har godkjent vedtaket.

  • Krav om en nullutslippsandel på 35 prosent av nybilsalget i 2026 og 68 prosent i 2030 vil sikre fart på overgangen omgående.

Myndighetene i California lå i årelang juridisk strid med Trump-administrasjonen rundt adgangen til å innføre et slikt forbud, og bilprodusentene delte seg i to grupperinger – Ford, Volkswagen, Tesla, BMW og Honda ønsket forbud, mens GM, Toyota og Fiat Chrysler støttet Trump.

To av de viktigste

I dag er det Joe Biden som styrer fra 1600 Pennsylvania Avenue, og det er bare en uke siden han signerte med ny klimalov med en ramme på nær 3600 milliarder kroner, hvor elbilovergangen inngår som en viktig faktor.

New York Times refererer til eksperter som mener beslutningen i California, sammen med Bidens Inflation Reduction Act, kan bli stående som to av de viktigste tiltakene i den globale klimakampen noensinne.

Samtidig har de største aktørene i amerikansk bilindustri allerede gjort så tunge investeringer i overgangen til produksjon av elektriske biler, at vi i realiteten har en nesten irreversibel utvikling.

Har ikke svar

Kritikere mener riktignok at myndighetene ikke har svar på hvor energien til en helelektrisk amerikansk bilpark faktisk skal komme fra. Og med en republikansk valgseier i 2024 vil det være en mulighet for at den neste presidenten bruker all sin makt for å bremse overgangen.

Men også blant enkelte av selskapene som støttet Trump, har vinden for lengst snudd.

Det gjenstår imidlertid å se hvordan de politiske vedtakene skal bli praktiske realiteter for amerikanske forbrukere. Overfor New York Times sier John Bozzella, leder for bransjeorganisasjonen Alliance for Automotive Innovation, at selv om bransjen ønsker flere elbiler på veiene, vil det bli «ekstremt utfordrende» å innfri målsettingene California nå vedtar.

– Om disse kravene er realistiske eller oppnåelige, er direkte knyttet til eksterne faktorer som inflasjon, ladeinfrastruktur, forsyningskjeder, arbeidskraft, pris og tilgang på mineraler, og ikke minst den pågående databrikkemangelen, sier Bozzella.

Reduserer 40 prosent

Beregninger viser at de nye reglene vil redusere klimagassutslippene med 50 prosent i 2040, sammenliknet med nivåene uten et slikt vedtak.

I Europa har EU gjort vedtak som har liknende målsetting, gjennom trusler om avgiftsøkninger som i realiteten ikke gir produsentene noe valg om drivlinjeprioriteringene. Også japanske myndigheter har gjort 2035-vedtak.

Blant bilprodusentene er nullutslippsmålene satt litt ulikt, og både fra Volkswagen, Toyota og Stellantis har beskjeden vært tydelig om at globalt nullutslipp i 2035 er helt utopisk.

Men det er knapt en eneste produsent av betydning som ikke har definert mål for en helt utslippsfri produksjon og portefølje, riktignok med variasjoner for årstall på regionnivå.