LITEN BULK: Bulken er ifølge rettsdokumentene på ca. 4 x 7 cm, med en dybde på ca. 1 cm.

«Prinsipielt viktig»:

Derfor saksøkte Mobile for bulk til 8000 kroner

– Hvis realitetene bak vedtaket og dommen skal etterleves, blir det ikke enkelt å omsette brukte biler framover, sier Ole Grangaard, daglig leder og eneeier av bilkonsernet Mobile.

Publisert
BILKUNDE: Ove Haugland.

Mobile forsvarer hvorfor en liten bulk i karosseriet havnet i tingretten, etter at Mobile nektet å etterkomme både reklamasjonen til bilkunde Ove Haugland og et klart vedtak i Forbrukerklageutvalget.

I dette intervjuet med Motor trekker Ole Grangaard frem flere prinsipielle begrunnelser for hvorfor bulken måtte inn i rettssystemet.

– Fullstendig feil

– Etter vår vurdering var vedtaket i Forbrukerklage­utvalget fullstendig feil. Det må anses som påregnelig at en gammel brukt­bil kan ha en slik ubetydelig og rent kosmetisk bulk. Derfor ønsket vi å få dette nærmere avklart, sier Grangaard.

Han sier at bulken var mindre enn det tingretten skriver i sin dom. Ifølge tingrettsdokumentene er bulken på ca. 4 x 7 cm, med en dybde på ca. 1 cm. Grangaard hevder bulken er på ca. 2 x 3 cm, med en dybde på «maksimum» 2 millimeter.

Han hevder også at bulken ikke har ført til lakkskade.

I denne saken kan du lese hva bilkunden synes om å bli saksøkt.

– Byråkrati

– Vedtaket fra Forbrukerklageutvalget og dommen fra tingretten innebærer at selger må gjøre kjøper oppmerksom på enhver ubetydelig og rent kosmetisk bulk og ripe på enhver bruktbil som selges.

Han mener det sier seg selv at det i praksis er nærmest umulig.

– Konsekvensene er at selger må sørge for dokumentasjon på at man faktisk har gjort kjøper oppmerksom på absolutt alle ubetydelige og rent kosmetiske forhold for å kunne bevise dette i ettertid. Det vil representere merarbeid og et byråkrati knapt noen part vil være tjent med.

Anket ikke

Grangaard mener det blir kostnadsdrivende.

– Skal enhver selger og kjøper måtte forholde seg til konsekvensene av dette vedtaket og denne dommen, vil det representere en kostnadsdriver ingen part er tjent med.

Mobile og Grangaard anket ikke tingrettsdommen.

– Vi mener at dommen som foreligger, ikke er i tråd med gjeldende lovgivning, men vi velger å ta dommen til etterretning. Kjøper så vel som både Forbrukerklageutvalget og tingretten mener åpenbart noe annet.

– Hvorfor anket dere ikke til lagmannsretten?

– En anke til lagmannsretten ville ikke vært forsvarlig. Sannsynligvis ville den ikke kommet inn, heller. Men hvis realitetene bak vedtaket og dommen skal etterleves, blir det ikke enkelt å omsette brukte biler framover.

– Tar tid

Advokat Rune Gaustad har spesialisert seg på å føre saker for bilbransjen. Han forsvarer ressursbruken i konflikten om bulken, hvor bare han har fakturert for 96.000 kroner uten moms.

– For tingretten er det utarbeidet et faktisk utdrag på 166 sider med dokumenter relatert til denne saken. Det tar nødvendigvis noe tid å gå igjennom dokumenter, planlegge, reise og gjennomføre en slik sak, skriver Gaustad i en epost til Motor.

– Gode grunner

Advokaten mener man ikke bør se kun på tvistebeløpet, som i denne saken var på 8000 kroner, og sakskostnadene, som beløper seg til det mangedobbelte av 8000 kroner.

– Det kan være gode grunner for å prøve en sak, selv om kostnadene isolert sett blir høyere enn hva man kan «vinne». Særlig gjelder dette saker av prinsipiell betydning.

Les mer om konflikten her.