PASSERTE BENSINBILER: Bildet er fra rekkeviddetesten i 2021.

Tall for 2022:

Elbiler ble for første gang kjørt mer enn bensinbiler

Norske kjøretøy tilbakela i alt 45,4 milliarder kilometer på veiene i fjor. Tall fra SSB viser at elbiler nå for første gang kjører mer enn bensindrevne biler.

Publisert Sist oppdatert

Selv om elbiler nå kjører mer enn bensinbiler, kjøres fortsatt dieseldrevne personbiler mer enn bensin- og elbiler sammenlagt, ifølge tallene fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Den samlede kjøringen med diesel- og bensindrevne personbiler falt med henholdsvis 8,5 og 10,3 prosent fra 2021 til 2022.

Dieseldrevne biler sto likevel for over 40 prosent av den samlede kjøringen med norske personbiler i fjor, mens elbiler for første gang passerte bensindrevne personbiler i antall kilometer.

I alt tilbakela norske kjøretøyer 45,4 milliarder kilometer på norske og utenlandske veier i fjor, som er en oppgang på 0,7 prosent. Busser sto for den største prosentvise økningen i kjørelengde, med 8 prosent.

Kjørelengden for norske elbiler mer enn tredoblet

For personbiler gikk den samlede kjørelengden opp med 0,6 prosent i 2022 sammenlignet med 2021. Kjørelengden i fjor var likevel 0,5 prosent lavere enn i 2019, før pandemien.

Den samlede kjørelengden til norske elbiler var i fjor 7,9 milliarder kilometer – og den økte med 34 prosent fra 2021 til 2022. Personbilene sto for 78 prosent av all kjøringen i 2022, det samme som året før.

Elbilene utgjorde i underkant av 23 prosent av den samlede kjøringen med personbiler i fjor, en økning fra litt over 17 prosent fra 2021.

Tallene viser at den samlede kjørelengden for norske elbiler er mer enn tredoblet de siste fem årene. Kjørelengden til bensindrevne personbiler var 7,1 milliarder kilometer, mens tallet for dieseldrevne biler var 15,3 milliarder.

Bensinhybrider økte med 10 prosent

Tallene viser også at kjøringen med bensinhybrider økte med 10 prosent, og utgjorde rundt 13 prosent av kjøringen med norske personbiler i alt.

Varebiler og andre små godsbiler sto for 16,4 prosent av den samlede kjøringen, mens spesialiserte nyttekjøretøyer som lastebiler og busser sto for henholdsvis 4,6 prosent og 1,2 prosent av kilometerne som ble tilbakelagt av norske kjøretøyer i 2022.

(©NTB)