SELEKTIVT BILLIGERE: Tesla annonserer at de reduserer snittprisen for lading til om lag1,29 kr per kWt tre lørdager i februar/mars.

Vil spre ferieutfarten:

Tesla halverer ladeprisene på enkelte dager

Tesla halverer prisen på sine Superchargere tre lørdager på rad, og sier prisreduksjonen kommer som en oppfordring til å reise utenom utfartsdagene.

Publisert

Med det stadig økende antallet elbiler på norske veier er det ikke til å unngå at det kan oppstå noen utfordringer knyttet til de store ferie-utfartsdagene da «alle» skal ut på veien samtidig.

Én ting er risikoen for at det oppstår lange køer ved de mest trafikkerte ladestasjonene, en annen er at det blir en langt større belastning enn vanlig på strømnettet med betydelige såkalte effekttopper når det er som travlest.

Utfordringen kan bli enda større hvis den nåværende kuldebølgen skulle vedvare og det generelle strømforbruket holder seg på et høyt nivå.

Tre lørdager

De tre lørdagene i forbindelse med vinterferien, 20. og 27. februar og 6. mars, reduseres Tesla snittprisen til 1,29 kr per kWt på de tre lørdagene testen gjennomføres. Vanligvis er snittprisen i Norge rundt 2,57 kr per kWt.

Tesla presiserer at gjeldende pris for de enkelte Supercharger-stasjoner enklest hentes gjennom bilenes navigasjonssystem.

Tesla gjennomfører prisreduksjonen i vinterferieukene som en test.

Denne er, ifølge elbilprodusenten, et ledd i et større prosjekt som undersøker hvordan pris kan brukes for å oppfordre kundene til å bruke superlader-kapasiteten smartere.

Nordiske testmarkeder

Norge og Sverige er de første markedene i Europa hvor slike tester gjennomføres.

Tesla fremhever gjerne at de er eneste ladeoperatør i Norge som garanterer at lading ved Supercharger-stolpene deres aldri vil koste mer enn å fylle tilsvarende drivstoff på en fossilbil.

Nylig passerte antallet Tesla-superladere i Norge 1000. Det er nå 1006 «Supercharger»-ladestolper i Norge, fordelt på 72 stasjoner.

Det planlegges åpning av ytterligere 32 slike stasjoner i inneværende år.

Siden mars 2020 har de nye superladestasjonene Tesla har bygget utelukkende bestått av V3-ladestolper, som gir ladehastigheter på opptil 250 kW.