MOTSTRØMS: Porsche mener Taycan Turismo fungerer best uten regenerering styrt av gasspedalen.

Porsche-ingeniørene:

Mer effektivt å kjøre uten regenerering

Porsche mener en elbil bare skal regenerere når sjåføren aktivt bruker bremsepedalen, ikke når gassen slippes. Det gir mer effektiv kjøring.

Publisert

De mer eller mindre lærde strides om bruken og effekten av regenerering, altså i hvor stor grad bilen skal tilføre energi tilbake til batteriet når man slipper gassen.

Men noen av dem er også enige. I dette tilfellet de lærde i Porsche og de mindre lærde i Motor.

En elbil er mest effektiv når den får rulle fritt, og først regenererer når den faktisk skal bremse, hevder Porsche i en fersk uttalelse.

Dobbelt energitap

– Dette er en mer effektiv måte å kjøre på, fordi den holder den kinetiske energien i kjøretøyet, sier ingeniør og chassis-sjef Martin Reichenecker.

Den kinetiske energien er altså kreftene som må til for å holde et legeme – i dette tilfellet, en bil – i en bestemt hastighet.

Argumentet til Porsche er i hovedsak at kjøring med én pedal gir energitap både ved nedbremsing og akselerasjon.

EFFEKTIV: Porsche er opptatt av å gjøre Taycan så lettrullende og effektiv som mulig. Da er ikke regenerering styrt av gasspedalen noe de ønsker å satse på.

Også Macan

Porsche har fulgt denne filosofien lenge. Før lanseringen av Taycan sa representanter fra utviklingsteamet at bilen ikke hadde aktiv regenerering av hensyn til både effektivitet- og kjøreegenskaper, og at bilene også dermed ble mer sammenliknbare med Porsches forbrenningsmodeller.

Også kommende Macan oppfører seg som Taycan.

EGENART: Interiøret i Porsche Taycan er moderne, men har likevel et retropreg som bringer tankene til tidligere legender. Det er en viktig filosofi også for kjøreegenskapene.

100 prosent énpedal

Volkswagen er en annen produsent som har løftet fram disse argumentene (les mer her), mens mange andre har gjort regenerering og énpedalbruk til viktige faktorer.

På enkelte elbiler kan man i dag styre 100 prosent av akselerasjon og bremsing bare ved bruk av gasspedalen, med unntak av en eventuell panikkbremsing.

Nissan har lenge hatt dette på Leaf, og BMW har hatt det på i3. På en Tesla har ikke sjåføren noe valg. Bilen justerer selv regenereringen på bakgrunn av hastighet, topografi og kjøremønster – men uansett i ganske beskjeden grad.

Rekkevidde

Porsche er tydelige på at regenerering er viktig, men at det først skal skje under aktiv oppbremsing, altså når føreren trår på bremsepedalen. Da kan så mye som 90 prosent av bremsingen gjøres med elmotorene alene, uten å aktivere de tradisjonelle friksjonsbremsene.

Disse er mest til nytte under hastigheter på 5 km/t, når de elektriske motorene ikke har nok bremsekraft, eller når en tilnærmet panikkbrems er aktuelt.

Porsche hevder også en Taycan Turbo S genererer så mye som 290 kW elektrisk kraft under bremsing i høye hastigheter. Det er nok til å fylle på ytterligere 0,7 kilometer rekkevidde på bare 2 sekunder.