BRUK HELLER ENERGIEN: Volkswagen velger ikke å ha regenerering som standardinnstilling på sine elbiler. (Bildet viser en ID.4).
BRUK HELLER ENERGIEN: Volkswagen velger ikke å ha regenerering som standardinnstilling på sine elbiler. (Bildet viser en ID.4).

VW ber deg la elbilen trille:

Regenerering er oppskrytt!

Lønner det seg å kjøre elbilen med regenerering, eller å la den trille? Volkswagen har tatt et valg som bryter med rådet fra de fleste andre bilprodusentene.

Publisert

Meningene har delte og frontene steile:

Nissan er pionéren som har snakket varmt for regenerering – med løfte om at den elektriske motoren fungerer som en dynamo som lader batteriet hver gang du reduserer farten eller bremser.

Andre hevder hardnakket at det er flyten i kjøringen som avgjør. Og nå kommer VW med anbefalinger som underbygger dette.

Da vi kjørte Porsches elektriske sportsbil, Taycan, i fjor sommer merket vi spesielt godt hvor effektivt det kan være å la bilen «seile».

For å få en tung elbil opp i fart, kreves det ganske mye elektrisk energi, som naturligvis tapper batteriet for en del strøm. Tanken bak regenerering er at man fører så mye som mulig av den oppsamlede energien, såkalt kinetisk energi, tilbake til batteriet ved retardasjon – i form av elektrisitet.

«Trille-filosofien»

Hvis man har god flyt på kjøringen er imidlertid vår erfaring at det kan være vel så effektivt å bruke energien til å trille videre og fortsette fremdriften i størst mulig grad.

Med andre ord: Kjøre stort sett uten regenereringsfunksjonen (regen) påslått, og benytte denne bare når hyppige og relativt intensive fartsreduksjoner er nødvendig.

I motsetning til hva tilfellet er med mange elbiler, har Volkswagen satt opp sin ID.3 og den kommende ID.4 uten at regen ved oppslipp av akseleratoren er standard-innstillingen. Bilen vil «seile», altså trille videre med minimalt tap av strøm.

Føreren kan selv velge å slå på regen-funksjonen hvis hun foretrekker det.

VW tar stilling

Volkswagen skriver i en pressemelding:

«Det er et vanskelig spørsmål: Hva bør skje når føreren av en elbil fjerner foten fra høyrepedalen under kjøring for å fortsette fremdriften uten skyv? Bør den elektriske motoren funksjonere som en generator og konvertere den kinetiske energien til elektrisk energi, eller bør den kjøre uten å generere elektrisk energi slik at hastigheten som er bygget opp utnyttes til å trille?»

Debatten er velkjent fra nettforumene og sosiale medier.

Jennifer Sensiba, skribent i CleanTechnica og noe av en ekspert på effektiv kjøring, hevder at det oftest viser seg mest effektivt for å komme langt på en lading å la bilen trille så mye som mulig, ved å planlegge godt og slippe høyrepedalen tidlig for å unngå å hente ut mer energi enn nødvendig fra batteriet.

Hun mener Volkswagen har tatt det riktige valget.

Unngår unødvendig energitap

Lar man bilen trille, vil luftmotstanden og rullemotstanden sørge for farten avtar gradvis, og man vil unngå energitapene som er uunngåelige under konverteringsprosessen fra kinetisk til elektrisk energi som foregår når man regenererer.

Vanligvis er det bare ca. 60 prosent av den kinetiske energien som finner veien helt til battericellen.

Deretter er det igjen energitap når den kjemisk lagrede energien hentes ut for å drive motoren, og endelig sørger motor og drivverk igjen for et visst energitap for å besørge den videre fremdriften.

Regen via bremsepedal

Med andre ord virker det logisk av Volkswagen å velge å la regenereringen stort sett foregå via bremsepedalen. Bruk av denne vil vanligvis ikke avstedkomme noen mekanisk nedbremsing i det hele tatt, selve den mekaniske bremsingen inntrer bare når fartsreduksjonen overskrider 0,25G.

Det betyr at «trille-filosofien» ikke passer så godt for hissige og aggressive sjåfører som er harde på begge pedalene.

For dem er sannsynligvis én-pedal-løsninger som hos Nissan og BMW, eller mulighet for å velge sterk regen, bedre egnet til å spare det som fortsatt spares kan av energi.

Kan kreve tilvenning

Volkswagen gir da også, via bilens infotainmentsystem, noen tips til føreren om hvordan man kjøre mer effektivt. Det er sannsynligvis en nyttig utfyllende funksjon, når aktiv regen ikke er førstevalget.

Selvsagt er det sjelden aktuelt å la bilen trille helt til den stopper, og derfor er både B-funksjonen og regenerering via bremsepedalen nødvendig.

Men for maksimalt effektiv kjøring tar stadig flere til orde for å trille så mye som mulig, og bruke regenerering bare når det er nødvendig.