FLERE PÅ GANG: En Tiguan på samlebåndet i Volkswagen-fabrikken i Wolfsburg.
FLERE PÅ GANG: En Tiguan på samlebåndet i Volkswagen-fabrikken i Wolfsburg.

Holder fast på 2022-målet:

VW venter flere data­brikker og økt produksjon

Volkswagen-konsernet ser tegn til bedring i leveringene av databrikker, og tror nå at de skal klare å holde leveringsmålene de hadde satt seg for 2022.

Publisert

Konsernet, som blant annet favner bilmerker som Skoda, Audi, Porsche og Cupra, i tillegg til Volkswagen, venter at mangelen på databrikker som har rammet bilindustrien det siste året, vil avta i andre halvår.

Mange av konsernets fabrikker har måttet stenge ned for kortere perioder på grunn av delemangelen som har blitt forsterket først av koronapandemien og deretter krigen i Ukraina.

– Nå har vi brukt vår posisjon som et virkelig globalt selskap til å balansere produksjonen og lette presset i de områdene hvor problemene med delemangelen har vært størst, sier konsernsjef Herbert Diess.

– Da Ukraina-krigen førte til stans i tilgangen på ledningssystemer, som igjen førte til nedstengninger ved fabrikker i Europa, kunne vi sende databrikkene vi ikke trengte umiddelbart til fabrikker i andre regioner, sier Diess – med hint om at samme fleksibilitet kan brukes til gunst for europeiske anlegg senere.

VW-SJEF: Herbert Diess
VW-SJEF: Herbert Diess

Forbedringene i logistikken fører til at Volkswagen forventer å kunne trappe opp produksjonsvolumet og ta igjen det meste av det tapte i månedene som kommer.

I en uttalelse fra selskapet som kom før helgen, het det at Volkswagen venter salgsvekst på mellom 8 og 13 prosent i 2022, og at konsernet styrer mot en resultatmargin på mellom 7 og 8,5 prosent.

Og det blir fort litt kroner … VW hadde en omsetning i årets tre første måneder på om lag 630 milliarder kroner, opp 0,6 prosent fra samme periode i 2021.