VANT FØRSTE RUNDE: BMW slapp å forholde seg til et søksmål fra en miljøvernorgansisasjon.
VANT FØRSTE RUNDE: BMW slapp å forholde seg til et søksmål fra en miljøvernorgansisasjon.

«Kan ikke bevises»:

Utslipps-søksmål mot BMW avvist av retten

En tysk miljøorganisasjon ville tvinge BMW til å avslutte produksjon av forbrenningsmotorer innen 2030.

Publisert

Den tyske miljøorganisasjonen Deutsche Umwelthilfe (DUH) mener ikke bare at BMW må avslutte produksjonen av slike biler innen 2030, men at bilprodusenten også må sørge for lavere utslipp innen den tid.

Bakgrunnen er et karbonregnskap utført av organisasjonen selv, med utgangspunkt i tall fra FNs klimapanel. Disse ble igjen sammenholdt med en tysk miljølov fra 2021, og DUHs konklusjon var at BMWs utslipp ville utfordre landets borgeres rett på beskyttelse fra skadelige miljøfaktorer.

Søksmålet ble altså avvist – men DUH varslet umiddelbart at avgjørelsen vil bli anket, skriver nyhetsbyrået Reuters [for abonnenter].

Retten slo fast at DUHs argumentasjon kan være gyldig, men at det ikke er bevist at BMW-utslipp går ut over enkeltindivider.

BMW har erklært at bilfabrikanten akter å innrette seg etter Paris-avtalen – et av DUHs hovedpoenger er at denne avtalen ikke er ambisiøs nok. Og det siste mente retten at heller ikke kan bevises.

– Det vil bli klart om få år, at vi ikke når målene, og da står vi her igjen, sa DUH-sjef Jürgen Resch.

BMWs uttrykte tilfredshet med avgjørelsen og la til at klimamål bør etableres via politiske beslutninger, ikke gjennom rettssystemet.

  • En tilsvarende sak mot Mercedes fikk samme utfall i september.
  • Volkswagen er også saksøkt på samme grunnlag fra flere kanter, disse sakene ventes avgjort senere denne måneden.