ULYKKESÅRSAKER ANALYSERT: Bildet er av eldre dato og i denne sammenhengen en ren illustrasjon.

Trafikkulykker i 2022:

Uoppmerksomhet var hoved­årsak til flest dødsulykker 

Uoppmerksomhet var hovedårsaken til 22 prosent av alle dødsulykker i trafikken i 2022, opplyser politiet.

Publisert Sist oppdatert

– Vi ser med bekymring på at det er uoppmerksomhet som er den klart viktigste årsaken til dødsulykker i trafikken, sier sjef Knut Smedsrud i utrykningspolitiet (UP) en pressemelding.

Tallet på døde i trafikken har gått nedover i flere år, men i fjor ble det registrert en kraftig økning.

Hovedfunnene viser at uoppmerksomhet og førerfeil var de to hovedårsakene som førte til flest dødsulykker, med henholdsvis 22 og 15 prosent av ulykkene. I 30 prosent av dødsulykkene var for høy hastighet, ruspåvirkning eller annen form for risikoatferd hovedårsaken.

Menn hadde skyld i 89 prosent av ulykkene, og 49 prosent av ulykkene skjedde i en 80-sone. 

I 59 prosent av tilfellene hadde avdøde mest skyld i at ulykken inntraff, mens i 35 prosent av ulykkene hadde den overlevende mest skyld, heter det i pressemeldingen.

– Vi skal være forsiktige med å trekke bastante konklusjoner fra denne undersøkelsen, men vi vil fortsette å gjennomføre den årlig for å få et eget perspektiv på de alvorlige ulykkene, sier Smedsrud.

Statens vegvesen (SVV) utarbeider sin ulykkesanalyserapport (UAG) hvert år. Denne tar for seg dødsulykkene i trafikken og medvirkende faktorer til at ulykkene skjedde.

(©NTB)