FRIKJENT: Politiet mente de så bruk av mobiltelefon, men retten mener bevisene ikke holder.

Mobilbruk i trafikken:

To bilister mobil-frikjent da politiet tapte i retten

Politimennene nektet å sjekke aktiviteten på mobiltelefonene til de to bilførerne, og ila dem i stedet bot for ulovlig bruk av mobiltelefon. Men i tingretten tapte politiet – og bilistene slipper både bot og prikker.

Publisert

De aller fleste som nekter å vedta forelegg for ulovlig bruk av mobiltelefon i bil, blir dømt i tingretten.

Men nå har Trøndelag tingrett avsagt to dommer som er unntaket.

To godt voksne menn er frikjent etter at politiet tok ut tiltale mot dem, og mennene nektet.

Dette er den ene dommen:

I april i år ble en 52 år gammel mann stoppet av politiet i Trondheim for å ha brukt mobiltelefonen mens han kjørte.

En politimann observerte 52-åringen i ca. to sekunder. Politimannen hevder at han så den ene tommelen lå over skjermen og at mannen også så ned på skjermen.

Men da mannen like etter ble stanset av politiet, lå mobiltelefonen i en kasse i passasjersetet. 52-åringen hevdet telefonen holdt på å skli ned mellom setene, og at han derfor la den i kassen.

Mannen tilbød politiet å sjekke telefonen hans, både da han ble stoppet og i etterkant, slik at de kunne se at han snakket sant. Men politiet ønsket ikke å gjøre det av «ressurshensyn».

I stedet tok politiet ut tiltale, med krav om at 52-åringen skal betale 6000 kroner i bot, 3000 kroner i sakskostnader og idømmes tre prikker i førerkortet.

Nå er mannen frikjent. Tingretten mener det ikke er bevist at 52-åringen brukte mobiltelefonen.

Dette er den andre dommen:

En måned tidligere, i mars, ble en mann på 42 år stoppet av politiet på Røros.

42-åringen har integrert utstyr som gjør at han kan snakke lovlig i telefonen i bilen. Han ble stanset av en politimann mens han var midt i en samtale over bilens høyttaler.

Politimannen mente mannen hadde brukt tommelen på skjermen. Observasjonen ble gjort på svært langt hold med kikkert i bare noen få sekunder.

Politiet ville gi mannen 6000 kroner i bot og 3000 kroner å betale i sakskostnader.

Men mannen hevdet at han kun hadde brukt det integrerte utstyret, som er helt lovlig. Han tilbød politiet å undersøke aktiviteten på telefonen.

Men heller ikke i denne saken ville politiet sjekke telefonaktiviteten.

Mannen ble frifunnet. Tingretten mener at politiets observasjoner ikke er gode nok bevis.