TESLA MODEL X: Bilde fra Motors test av 2018-modellen.

Tesla med masse problemer:

– For å lukke vinduene må bilen stoppes og dørene åpnes

– Dette er veldig frustrerende, mener bileierne. Men Tesla greier ikke å reparere alle feilene på million-Teslaen.

Publisert

Familien som eier en Tesla Model X er svært frustrerte:

– Flere ganger har vi hatt problemer med vinduene foran. De vil ikke lukke seg når vinduene åpnes med døren lukket, og dersom man ruller ned vinduene mens man kjører, skrev de i en reklamasjon til Tesla Norge.

Når de forsøker å lukke vinduene, går de bare halvveis opp igjen, før de går ned igjen.

– For å få lukket vinduene, må vi stoppe bilen og åpne dørene.

Familien er mildt sagt irritert.

– Dette er veldig frustrerende når man kjører på motorveien i vinterkulda.

Skjermer i svart

Problemene med vinduene er på langt nær de eneste utfordringene familien fra Telemark har med Teslaen, som de kjøpte ny i 2018 for 989.000 kroner.

De tre første årene er det dokumentert hele 17 verkstedbesøk.

Blant feilene er problemer både med bilens hovedskjerm og dashbord­skjermen. De går i svart.

– Begge slår seg av og dør midt under kjøring. Det har skjedd flere ganger, skriver familien i reklamasjonen til Tesla, som er gjengitt i et sakssammendrag til Forbrukerklageutvalget.

– Det er litt skummelt når skjermene slår seg av midt under kjøringen, konkluderer familien selv i reklamasjonen.

NAF-rapport

Bilen har også problemer med blant annet støy og vibrasjon under akselerasjon, og at begge bakdørene ikke lukker seg riktig.

Feilene er dokumentert gjennom en NAF-rapport. NAF mener det bør reklameres på feilene.

Og det har familien gjort. De har klaget til Forbrukertilsynet, og videre til Forbrukerklageutvalget, etter at Forbrukertilsynet ikke greide å finne en løsning.

I saksutredningen til Forbrukerklageutvalget går det frem at flere av feilene har Tesla forsøkt å utbedre mange ganger.

Mange verksted­besøk

Problemene med støy og vibrasjoner er ifølge verksted­rapporter og fakturaer blitt påpekt av eierne og forsøkt utbedret av Tesla hele seks ganger. Problemene med dørene har vært tema på hele åtte forskjellige verksted­besøk.

På fem verkstedbesøk har problemene med skjermene vært tema.

Forbrukerklageutvalget har konkludert med at familien skal få heve kjøpet og få pengene sine tilbake. Begrunnelsen er både mengden feil og typen feil – på det Forbrukerklageutvalget påpeker er en dyr bil, som ble kjøpt ny.

Forbrukerklageutvalget mener det også er usikkert om det lar seg gjøre å reparere alle feilene.

Tesla uenige

Utvalget har vedtatt at Tesla må refundere kjøpesummen på 989.000 kroner, med fratrekk for 150.000 kroner i såkalt nyttefradrag.

Men i vedtaket heter det også at Tesla må betale forsinkelsesrenter helt fra kjøpstidspunktet. Rentene gjennom mer enn fem år utgjør hele 462.000 kroner.

Tesla opplyser at de ikke svarer på spørsmål om enkeltsaker. Men i saksutredningen til forbrukermyndighetene fremgår det at de ikke er enig i vedtaket.

De mener eierne av bilen ikke lenger har rett til å reklamere, fordi eierne ikke har overholdt tidsfrister. Dette er forbrukermyndighetene uenige i.

Tesla påpeker også at bilen ikke har vært på verksted de siste to årene før Forbrukerklageutvalget fattet sitt vedtak, og mener at Tesla i så fall fortsatt skal ha rett til å forsøke å reparere feilene og manglene.