GODE FORHOLD: Motorvei med midtdeler er bruksområdet. Egentlig.

Dødsulykker:

Tesla-eiere bruker autopilot i utide – og det går ikke bra

Ifølge Tesla skal autopilot bare brukes på veier av en viss kvalitet, men det er lett å slå den på under mindre ideelle forhold. Det har kostet liv.

Publisert

Den amerikanske avisen Washington Post har undersøkt en lang rekke hendelser og ulykker der Tesla og grader av selvkjøring har vært involvert.

Hovedfunnet er dette: 

Minst åtte alvorlige ulykker, noen av dem med dødsfall som følge, har skjedd på veistrekninger der autopiloten – ifølge Tesla selv – aldri skulle ha vært benyttet.

Drept og skadet

Avisen beskriver et tilfelle der det gikk riktig ille. 

I 2019 tok paret Dillon Angulo og Naibel Benavides Leon en pause for å studere stjernehimmelen, langs en vei i Florida. De stoppet utenfor veien, men rett ovenfor T-en i et T-kryss. Begge ble truffet av en Tesla, ført av en person som tok blikket bort fra veien. 

DØDSULYKKE: Rett før det fatale sammenstøtet, sett fra Teslaen.

Naibel Benavides Leon mistet livet, mens Dillon Angulo fikk hjerneskade, i tillegg til en rekke brudd. 

Tesla-føreren opplyste at han var opptatt med å lete etter en mobiltelefon han hadde mistet, da ulykken skjedde. 

I artikkelen fra Washington Post [for abonnenter] er det mulig å se kollisjonen, slik den ble filmet av Teslaens dashbord-kamera.

Problemer på begge sider

De åtte alvorlige ulykkene avisen viser til, har skjedd mellom 2016 og mars i år.

Avisen problematiserer både Teslas og myndighetenes tilnærming til problemet:

● I brukermanualer og juridiske dokumenter har Tesla gjort det helt klart at autopiloten kun er ment for bruk på motorveier – der det er midtdeler og ingen kryssende trafikk. 

Men selskapet har gjort lite for å begrense bruken til slike veier, rent teknisk – hvilket er fullt mulig i kjøretøy som til enhver tid er koblet opp mot stedstjenester.

Tesla har ikke kommentert opplysningene, men i rettssaker og andre, tidligere uttalelser har selskapet alltid vist til at det er bilføreres ansvar å kjøre forsvarlig.

«For komplisert»

● På den annen side har heller ikke USAs myndigheter foretatt seg noe særlig, selv om NHTSA, landets øverste organ for trafikksikkerhet, har myndighet til å pålegge en mer begrenset bruk. 

Det er et annet organ, National Transportation Safety Board, som har ansvaret for å etterforske ulykker. Disse har etterlyst handling – lenge – men mangler selv mandat til å regulere.

NHTSAs syn kan oppsummeres slik: Det vil være for komplisert og arbeidskrevende å føre kontroll med et strengere regelverk.

● The Washington Post har totalt undersøkt rundt 40 ulykker i arbeidet med saken. De fleste opplysningene har kommet fra NHTSA, men en del også fra rettssystemet, via dokumenter i søksmål.