FLERE FELT: Veier med flere felt og mange påkjøringfelt gir størst risiko for steinskader i frontruta.

Store fylkesvise forskjeller: 

Steinsprut: Påsken er høytid for steintreff

De senere årene har det vært en formidabel vekst av bilruter som har blitt skadet av steinsprut, og noen fylker skiller seg markant ut. Se listen nederst i saken.

Publisert

– Verkstedene melder at uken etter påske er årets travleste for reparasjon og skifte av frontruter. Derfor bør alle være godt forberedt før påske­utfarten, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i forsikringsselskapet If, i en pressemelding.

Tall fra Finans Norge viser at det har vært en kraftig økning av innrapportering av steinsprutskader de senere årene. I 2023 ble det rapportert inn 310.000 slike skader, en økning på 13,1 prosent fra året før.

Høy risiko

Og det er i overgangen fra vinter til vår det topper seg. Årsaken er at enorme mengder med strøgrus løsner på denne tiden, når snø og is smelter over det ganske land.

Samtidig er det til dels store forskjeller på hvor utsatt bilistene er for steinsprut, avhengig av hvor i landet de befinner seg.

If melder at  Oslo, Akershus og Buskerud troner klart på toppen av steinsprutlisten, og er dermed fylkene der sjansen er høyest for å bli truffet av steinsprut.

Her er det tre ganger så stor risiko sammenliknet med Vestland og Møre og Romsdal, hvor risikoen er 4,3 og 4,5 prosent.

Skadefrekvens er et tall på hvor ofte skader inntrer per forsikring. Dette er basert på antall skader og forsikringstakere, i dette tilfelle per fylke og per år. 

Frekvens blir kalkulert ut fra hvor mange skader som oppstår, altså all den skadestatistikken et forsikringsselskap sitter på.

Parallelle kjørefelt

– Det er mange motorveier med parallelle kjørefelt og påkjøringsfelter gjennom Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold og Vestfold, så det er nok noe av forklaringen på at risikoen for steinsprut er høyere der.

Det er nemlig særlig steder med påkjørings- og doblefelt steinsprutskader skjer. I tillegg er andelen piggfrie dekk med mykere gummi høyere i de utsatte fylkene. Slike dekk både samler opp og kaster fra seg mer stein enn andre typer dekk, mener Paulsen.

Ellen Paulsen Kommunikasjonssjef i If.

– Nederst på listen ser vi fylker med både lavere trafikktetthet, færre veier med parallelle kjørefelt og lavere andel piggfrie dekk, sier kommunikasjonssjef Ellen Paulsen i If.

Mer enn dobling

Antall steinsprut og glasskader på norske biler har godt over doblet seg på 25 år. I 1998 ble det meldt inn litt over 131.000 skader til forsikringsselskapene i Norge, mens norsk forsikringsbransje i 2023 erstattet 310 000 glasskader til en samlet skadekostnad på godt over 2,1 milliarder kroner, ifølge skadestatistikk fra Finans Norge.

Paulsen sier det er ett råd som gjelder for å unngå steinskader i frontruta:

–  Hold avstand. Jo lenger avstand du holder, jo mindre kraft har steinen når den treffer ruta di, sier Paulsen.

Tips

Hun har også et tips hvis uhellet er ute:

– Dekk til skaden med helt vanlig, gjennomsiktig tape, som er lurt å ha liggende i bilen. Da unngår du at det kommer skitt i såret.

Dette kan hindre at skaden blir verre og ruta sprekker før man kommer seg til et verksted. 

– Hvis ruta kan repareres, unngår du egenandel. Hvis ruta må byttes, må du betale en egenandel på 3000 kroner, sier Paulsen.

Sannsynlighet for steinsprut

Fylke 2023 (2022)
Oslo13,1 % (11,7)
Akershus12,5 % (11,4)
Buskerud12,0 % (10,2)
Østfold9,9 % (8,7)
Vestfold9,9 % (8,2)
Trøndelag9,1 % (7,8)
Innlandet7,8 % (7,1)
Telemark6,8 % (6,3)
Agder5,8 % (5,5)
Troms5,4 % (5,4)
Rogaland4.9 % (4,6)
Finnmark4,7 % (5,1)
Nordland4,6 % (4,5)
Møre og Romsdal4,5 % (3,8)
Vestland4,3 % (4,0)

Kilde: If