SÅ DEN SLIK UT? I et sentralt skaderegister vil man kunne sjekke om en bil har hatt behov for omfattende reparasjoner. Eksempelet er fra en viltulykke.
SÅ DEN SLIK UT? I et sentralt skaderegister vil man kunne sjekke om en bil har hatt behov for omfattende reparasjoner. Eksempelet er fra en viltulykke.

Statens vegvesen:

Vil registrere alle bilers skadehistorie

Hvert år skifter 500.000 bruktbiler eier i Norge. Nå vil Statens vegvesen opprette og drifte et nytt skaderegister som sikrer bedre kunnskap om bilenes forhistorie.

Publisert

Motor har skrevet en rekke reportasjer om bruktbiler som har vist seg å ha en helt annen historikk enn selgeren fortalte.

Flere har tatt til orde for et sentralt skaderegister, hvor alle relevante opplysninger om bilens historikk er samlet.

I en ny utredning fra Statens vegvesen anbefaler etaten at register opprettes, med etaten som eier og driftsansvarlig. I utredningen anbefaler vegvesenet at registeret som et minimum inneholder følgende informasjon:

  • Om det aktuelle kjøretøyet har vært innløst

  • Opplysninger om kjøretøyet har hatt en forsikringsskade med takst over et visst beløp

  • Den konkrete takstsummen for skaden

  • Når kjøretøyet er reparert

  • Navn på verkstedet som har reparert kjøretøyet

«Sparer samfunnet»

I ut­redningen fra veg­vesenet heter det blant annet:

«Et sentralt skaderegister vil kunne virke konfliktdempende i kjøp og salg av bruktbiler, spare samfunnet for utgifter ved tvister og (det) kan spare samfunnet for kostnader og ressurser som Statens vegvesen i dag har til å følge opp kjøretøy i kontroll etter utførte reparasjoner.»

– Arbeidet med å etablere skaderegisteret bør ha høy prioritet, heter det.

– Tryggere for alle

Hos NAF blir vegvesenets konklusjon mottatt med tilfredshet.

– Nå er ett av de siste hindrene ryddet av veien for å få etablert et sentralt skade­register for bil. Det vil gjøre det tryggere for alle som kjøper brukt­bil. NAF har vært en av pådriverne for at dette skal komme på plass. Målet er å unngå at biler som har vært utsatt for store og omfattende skader, kommer ut igjen på norske veier uten at de er forskriftsmessig reparert, sier pressesjef Ingunn Handagard i NAF.

– Vi er glade for at Statens vegvesen gir en helt klar anbefaling om å etablere et sentralt skaderegister. Vi er også fornøyde med forslaget deres til hvordan et slikt register kan se ut i regi av Statens vegvesen selv, selv om vi mener at en etablering og drift av registeret også kunne vært gjort av private aktører basert på åpne data.

– Nå forventer vi at samferdselsministeren tar dette videre raskt, og følger oppfordringen fra Statens vegvesen om å prioritere arbeidet med å få et register etablert, sier Handagard.

FORNØYD: Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.
FORNØYD: Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Denne saken ble først publisert i magasinet Motor, utgave 4/2022.