MISTER «BONUS»: Men denne bilen, en MG4, vil fortsatt være konkurransedyktig.

Vil straffe kullkraft:

Slik skal Kina-bilene stoppes i Frankrike

Franske myndigheter lager et nytt regnestykke for elbil-incentiver: Produseres bilene ved hjelp av kullkraft, blir det mindre eller ingen støtte.

Publisert Sist oppdatert

Med dagens system får franske elbilkjøpere 5000 euro i flat kontant­refusjon, litt forenklet beskrevet. Dette blir endret fra 15. desember i år, ifølge Reuters.

Myndighetene i Frankrike er åpne om bakgrunnen:  Omtrent en tredel av bikjøperne som nyter godt av subsidiene i dag, velger Kina-produserte biler. Her er modeller fra for eksempel Renault-eide Dacia (Spring) og Tesla (Model 3) inkludert.

Dette er ikke en ønsket situasjon i et land med egen bilindustri.

Løsningen er en incentivordning som vil begynne på omtrent samme nivå som før, men der ikke-miljøvennlige faktorer, fra produksjonsstart til uleveringsklart kjøretøy, gir fratrekk i kontantrefusjonen.  

Båtfrakt teller med

I en pressemelding fra Ministère de la Transition écologique blir disse faktorene listet opp slik:

Materialvalg: særlig hvilke metaller som benyttes

Produksjon: fabrikkenes energibruk og generelle miljøavtrykk 

Batterier: type og teknologi

Transport og logistikk: miljøhensyn også her

Forslaget er altså på alle måter designet for å ramme kinesiske bilprodusenter. Disse er avhengige av elektrisitet generert fra kullkraft, og produktene deres må nødvendigvis fraktes til Europa. 

Monner neppe med en gang

Det er likevel ikke sikkert at tiltakene vil få den ønskede effekten, i hvert fall ikke umiddelbart.

For det første vil kinesiske biler være konkurransedyktige selv uten incentivordningen. 

KINA-PRODUSERT: Dacia Spring, fotografert i Paris.

Justert startpris på MG4 blir cirka 30.000 euro, en sum få biler i samme størrelses­orden selges for. I Frankrike koster for eksempel Renault Megane cirka 33.000 euro, etter fratrekk. 

Renault-sjef Luca De Meos reaksjon er også betegnende. Han skal ha avvist alle tanker om å flytte produksjonen av den storselgende billigbilen Dacia Spring fra Kina til Europa, med følgende begrunnelse: «Vi klarer oss uten bonusen».

For det andre er det nettopp kjøperne av de billigste bilene som nyter godt av dagens incentivordning. 

Og i dette segmentet finnes det egentlig ingen franske alternativer i øyeblikket. Renault har en ny 5 på beddingen, og Citroën er i startgropen med sin e-C3, men ingen av disse modellene kommer på markedet før i 2024.