STØRST: Santander er Norges største bank på billån.

For høy rente på billån:

Santander skylder på teknisk svikt for lånekunder

Norges største bank på billån skylder på teknisk svikt etter at et ukjent antall kunder med fastrente fikk renteøkning.

Publisert

I september avslørte Motor at billånskunder som har billån med fastrente hos Santander Consumer Bank likevel har fått rentehevinger i fastrenteperioden.

Billånskunde Tina Merete Langseth fikk brev om renteøkning bare to måneder etter at Santander skriftlig informerte henne om at hun har fastrente i tre år.

Forbrukerrådet reagerte kraftig.

– Dette vekker mistanke om at Santander enten mangler systemer eller rutiner som skal sikre at kundene får den renten som er i tråd med regelverket. Det minste man kan forvente er at de har systemer og interne kontrollrutiner som gjør at kundene betaler riktig pris, sier fagdirektør Jorge Jensen i Forbrukerrådet.

Overstyrte avtalene

Nå erkjenner Santander tekniske problemer.

Etter Motors oppslag, sendte Finanstilsynet brev til Santander og ba om forklaring.

Nå har Santander svart.

– Systemtekniske begrensninger har gjort at fastrenteavtalene ble overstyrt ved renteendringer, og dermed ble renten på fastrenteavtalene økt, skriver Santander i et brev til Finanstilsynet.

Santander lover å endre sine rutiner og øke kontrollene, slik at dette ikke skjer igjen.

Banken lover også at berørte kunder har fått satt ned renten sin igjen, og at de får tilbakeført for mye innbetalt rente.