NY STANDARD: Tidligere statsminister Erna Solberg og daværende samferdselsminister Knut Arild Hareide under åpning av ny E6 ved Rudshøgda.

Debatten om veistandard:

Så mye billigere er 90 km/t-vei enn 110 km/t

Kostnadsforskjellen ved å bygge og drifte en smal firefelts vei med 90 km/t fartsgrense kontra 110 km/t er på mellom 50 og 100 millioner kroner per kilometer.

Publisert

Det hevder Harald Norem, pensjonert professor i veibygging ved NTNU, i et intervju med Teknisk Ukeblad.

Spørsmålet om veistandard har tatt fyr etter at Erling Sande, Senterpartiets leder av Transportkomiteen på Stortinget, åpnet for senket toppfart i et forsøk på å redusere kostnadene ved de store samferdselsprosjektene.

NAF har rost Sande for å heller ville prioritere vedlikehold av dagens veinett.

Men Liv Kari Eskeland (H) mener vei med 90-grense ikke gir lavere kostnader.

– Å redusere fartsgrensen fra 110 til 90 gir ikke noe særlig mindre kostnader på veien, for veien er like bred. Jeg regner jo med at du skal beholde firefelts vei, sa hun.

Det er helt feil, ifølge Harald Norem.

– Det er formidabelt, sier han om forskjellen – og anslår differensen mellom en smal firefelts vei og 110-sone etter dagens standard til mellom 50 og 100 millioner kroner pr kilometer.

Eskelands påstand om at veien med 90-grense bruker like mye areal, beskriver han som «bare tull». Han anslår overfor TU en arealbesparelse på mellom 15 og 20 prosent.

Ifølge Norem vil høyere fart dessuten gi betydelig høye drivstoffkostnader for bilistene. Han anslår at energi- eller drivstofforbruket går opp mellom 40 og 50 prosent når farten økes fra 90 til 110 km/t.

Under Solberg-regjeringen og daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) ble det i 2016 besluttet at alle firefelts motorveier skal bygges ut med 110-grense, blant annet fordi en mer enhetlig veistandard ville være bra for trafikksikkerheten.