PÅ VEGNE AV FLERE? Erling Sande (Sp), leder av transport- og kommunikasjonskomitéen i Stortinget.

Snur regjeringen?

Utsetter spørsmål til korona­syk statsråd

Senterpartiets leder av transportkomiteen vil prioritere vedlikehold og opprusting av dagens fylkesveinett. Nå krever åtte Frp-representanter svar i Stortinget på om han snakker for regjeringen, men en koronasyk statsråd får tenkepause.

Publisert

Erling Sande (Sp), leder av transport- og kommunikasjonskomiteen i Stortinget, sa sist uke på Politisk Kvarter i NRK P2 at vi må tørre å stille spørsmål – blant annet ved behovet for 110-km/t-grense på motorvei – for å få ned kostnadene på store samferdselsprosjekter.

Det fikk fart på Frp-feltet, som har pepret samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med spørsmål for å få vite om Sande snakker på vegne av regjeringen – eller om utspillet skal tolkes som en ren solo-opptreden.

Men istedenfor å svare på åtte spørsmål om skjebnen til ulike veiprosjekter i Stortingets spørretime onsdag, må Nygård holde seg hjemme etter positiv koronatest.

De fleste Frp-representantene har trukket sine spørsmål i påvente av at Nygård er på beina igjen.

Tirsdag var det uklart om alle åtte vil vente – eller om en av Nygårds kolleger skal lese opp et skriftlig svar fra departementet.

KORONAPAUSE: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård stiller ikke i Stortingets spørretime etter en positiv koronatest.

Oppsikt og jubel

Sandes utspill har vakt oppsikt, fordi de bryter med prioriteringene som Stortinget samlet seg bak i behandlingen av siste Nasjonal Transportplan.

Men det er også noen som jubler.

NAF, blant annet.

– Sande tar til orde for å gjøre det viktigste først, nemlig veivedlikehold, rassikring og opprusting av fylkesveiene. Dette er forløsende, befriende og helt i tråd med det NAF har krevd i flere år. Mer nedbør og flere skredhendelser bør minne politikerne om at dette haster. Så er det viktig å huske at mange utbygginger også er vedlikeholdsprosjekter, spesielt når det gjelder ras- og skredsikring, sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

Må vente

Han tror Sandes poenger vinner gehør hos mange.

– Våre undersøkelser viser at når folk blir spurt, så er det flere som prioriterer vedlikehold av vei enn som ønsker nybygginger. Spesielt i distriktene er dårlig vedlikehold av veiene en kilde til bekymring hos folk. All honnør til Erling Sande, det er godt å se at disse signalene nå begynner å bli plukket opp av politikerne, sier Braadland – og legger til:

– Vi håper dette er tanker som sprer seg videre i det politiske miljøet. Det er lett å vedta planer om enorme, bompengefinansierte bruer og motorveier som man omtrent ikke har råd til å kjøre på. For politikerne har det lenge vært altfor lett å bevilge penger som skal betales av bilistene. Samtidig har de vedtatt en Nasjonal Transportplan, der de store midlene til vedlikehold først kommer om seks år. Denne prioriteringen kan de gjøre om på, hvis viljen er der.

Men svaret på om stortingsflertallet vil gjøre en slik omprioritering, kommer altså først etter at samferdselsministeren er tilbake i vigør.