NÅDE FOR RETT: Mannen trodde han kjørte i 80-sone, men ble målt til 91 km/t i 60-sone.

Fikk medhold i lagmannsretten:

«Så ikke 60-skiltet», ble trodd i retten

Tingretten fratok mannen førerkortet etter at han ble målt til 91 km/t i 60-sone. Lagmannsretten trodde ham på at han ikke så skiltet – og ga ham lappen tilbake.

Publisert Sist oppdatert

I oktober i fjor ble mannen lasermålt til 91 km/t ved utløpet på fastlandssiden av Karmøytunnelen.

Sjåføren av en Toyota Landcruiser vedgikk å ha kjørt i 80 km/t da han passerte en annen bil som lå i krabbefeltet, men sa samtidig at han var helt sikker på det var 80-sone på stedet. Men fartsgrensen er redusert til 60 km/t rett før utløpet.

Det var ikke fartsskilt på venstre side av veien, trolig fordi et kjøretøy tidligere på dagen hadde kjørt borti skiltet som var montert der.

Skilt manglet

De to polititjenestemennene som gjennomførte kontrollen var ikke klar over at skiltet manglet på venstre side. I følge Statens vegvesens skiltnormal skal det være «skilt på begge sider av kjørebanen der hvor det er fartsgrenseendringer på fri vegstrekning».

Tross skiltmangelen valgte påtalemyndigheten å innstille på at mannen skulle ha 15.000 i bot og miste førerkortet for en poeriode på seks måneder.

Og Haugaland og Sunnhordland tingrett fulgte politiets påstand.

Men da mannen anket til Gulating lagmannsrett fikk han medhold.

Burde visst

Påtalemyndigheten hevdet at mannen kjører så ofte i tunnelen, minst en gang i måneden, at han burde være kjent med fartsgrensene på stedet.

En enstemmig lagmannsrett konkluderte motsatt:

«Domfelte ikke er å bebreide så lenge skiltingen etter lagmannsrettens syn er mangelfull, og kan ha påvirket domfeltes kjøreadferd.»

Sjåføren endte dermed med en bot på 3700 kroner – for å ha kjørt i 91 km/t i 80-sone.