TAR I: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).
TAR I: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Skjerper bøtesatsene:

Vil øke boten for mobilbruk med 49 prosent

Regjeringen vil heve bøtesatsen for bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring til 7450 kroner, en økning på 49 prosent fra dagens nivå.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem av et høringsnotat regjeringen har sendt ut om generelle oppjusteringer av bøtesatsene.

De øvrige bøtesatsene foreslås hevet i tråd med konsumprisindeksen.

I dag vanker det høyere bot for å kjøre på rødt lys, enn for å bruke mobilen mens du kjører – henholdsvis 6800 og 5000 kroner.

Det vil regjeringen og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) ha slutt på. Bruk av håndholdt mobil under kjøring har vært forbudt siden våren 2000, nesten før mobiltelefon ble allemannseie.

«Det er grunn til å anta at bruksforbudet ikke overholdes i tilfredsstillende grad», men «det er sannsynlig at mørketallene er betydelige», heter det i høringsnotatet.

I perioden 2006 til 2016 ble det skrevet ut 16.400 forelegg for mobilbruk i snitt, mens det ifølge Skatteetaten ble skrevet ut henholdsvis 18.491 og 20.480 slike forelegg i 2019 og 2020.

«Nødvendig å treffe tiltak»

I en undersøkelse tilbake i 2013 beregnet Transportøkonomisk Institutt (TØI) oppdagelsesrisikoen til 48,7 forseelsesreaksjoner per million kjørte kilometer.

«Ser man det relativt høye antallet utstedte forenklede forelegg opp mot den lave oppdagelsesrisikoen, er det følgelig grunn til å tro at håndholdt mobiltelefon brukes under svært mange kjøreturer i Norge daglig. Hensett til risikopotensialet som bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring innebærer, finner departementet det nødvendig å treffe tiltak for å øke etterlevelsen av bruksforbudet utover de tiltakene (herunder informasjonskampanjer og innføring av prikkbelastning) som allerede er iverksatt. En skjerpelse av reaksjonen ved overtredelse av forbudet, i form av en økning av satsen på boten som ilegges, fremstår da som særlig aktuelt», skriver departementet i høringsnotatet.

Du kan lese hele notatet her.