BREMSER NTP-VEKST: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover historisk høye bevilgninger til samferdsel.
BREMSER NTP-VEKST: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) lover historisk høye bevilgninger til samferdsel.

Fremskynder Nasjonal Transportplan:

Forbereder ny plan for mindre veibygging

Dagens Nasjonal transportplan duger ikke, mener regjeringen. Nå varsler den en ny NTP i 2024, ett år foran skjema, tilpasset en hverdag med mindre penger til disposisjon.

Publisert Sist oppdatert

Tross alle sine svakheter har Nasjonal transportplan vært et hellig styringsdokument for norsk samferdsel. Gjennom seks ulike planperioder har den grovsortert i endeløst lange ønskelister av enkeltprosjekter som hver for seg behandles og vedtas i Stortinget.

NTP har aldri vært forpliktende, men den seneste NTP-meldingen Stortinget vedtok sommeren 2021 var likevel historisk løs i fisken.

Krydret med 173 mindretallsforslag og enighet om to fattige forslag av en viss viktighet ble Nasjonal transportplan 2022–2033 – med en ramme på 1200 milliarder kroner – banket gjennom i Stortinget som et vedlegg til protokollen.

Nå vil samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) gjøre NTP til det han kaller et «troverdig styringsdokument» igjen.

I disse tider betyr det bråstopp for den heftige veksten i NTP-rammen vi har sett det siste drøye tiåret – 322 milliarder i 2009, 508 milliarder i 2013, 929 milliarder i 2017 og 1200 milliarder i 2021.

Tøft i køen

– Det økonomiske handlingsrommet vil som kjent bli redusert framover, og tøffe valg står i kø. I tillegg er verdensøkonomien rammet av uventede hendelser som har konsekvenser for all langtidsplanlegging. Mer enn noen gang trenger vi en transportplan som både treffer på behovene, og som har realistiske rammer. Vi kan ikke planlegge etter ambisjoner som ikke er troverdige å gjennomføre, sier Nygård i en pressemelding.

Men den som venter at samferdselsmilliarder havner helt andre steder, kan bli skuffet.

– Selv om bevilgningsveksten ikke ligger an til å bli like høy som før, og flere prosjekter som ligger inne i NTP nå må ses på på nytt, vil nivået på bevilgningene til samferdsel fortsatt være historisk høye, understreker samferdselsministeren.