DYRT: Drømmer du om å kjøre til hytta i 100? Da må du oppfylle en rekke krav, og betale penger.

Nye regler med økt fartsgrense:

Kostbart og byråkratisk for å kjøre tilhenger i 100

Først på senhøsten vil du kunne kjøre i 100 km/t med tilhengeren din – hvis du, bilen din og tilhengeren din oppfyller en rekke krav, som koster penger.

Publisert Sist oppdatert

Fartsgrenser for tilhengere

 • I dag kan man ikke kjøre raskere enn 80 km/t med tilhenger, selv om man kjører på motorvei med fartsgrense opptil 110 km/t.
 • Tillatt maksimalhastighet for tilhengere uten bremser som veier over 300 kilo er 60 km/t. Er totalvekten på henger og last under 300 kilo, er maksimal fartsgrense 80 km/t.
 • Tillatt maksimalvekt for hengere med egne bremser er 80 km/t.
 • Med det nye forslaget vil det være mulig å kunne kjøre i 100 km/t på motorveier med slik fartsgrense, eller høyere.
 • Dessuten foreslår Statens vegvesen at laveste fartsgrense for alle med tilhenger blir 80 km/t, også for de med tilhengere uten bremser. 60-grensen forsvinner.

I lengre tid har det være varslet regelendringer som gjør det lovlig å kjøre tilhengere i inntil 100 km/t.

Senest i fjor sommer, da Motor fortalte at samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) mer enn antydet forskriftsendringer med ikrafttredelse fra nå i vår.

Det skjedde ikke.

Nye regler kommer tidligst i oktober, meldes det nå. Saken er omsider sent på høring, med høringsfrist til sommeren.

Når nytt regelverk kommer, hvis det kommer, skal du i teorien kunne kjøre lovlig med tilhengeren til og fra varehusene eller hytta i 100 km/t når fartsgrensene tillater det.

Men det er altså i teorien.

Kravene

Statens vegvesen foreslår at det innføres en rekke hindringer og begrensninger.

Ifølge høringsnotatet må mange krav oppfylles:

 • Tilhengeren må gjennom en teknisk tilleggsgodkjenning hos Statens vegvesen, og det må dokumenteres fra produsenten at hengeren tåler 100 km/t.
 • Tilhengeren må på EU-kontroll (periodisk kontroll) etter samme ordning som for biler. Det innebærer EU-kontroll når tilhengeren er fire år, og deretter annethvert år. I dag er det ikke krav om EU-kontroll for tilhengere.
 • Tilhengeren må oppfylle en rekke konstruksjonskrav, slik at den blir stabil nok i høyere hastigheter.
 • Tilhengeren må ha støtdempere, noe de færreste hengerne i markedet har i dag.
 • Tilhengeren må også ha en fordyrende sammenkobling til kjøretøyet, som gjør det stabilt nok. I praksis innebærer det samme kuletilkobling som ofte brukes på campingvogner.
 • Dekkene til tilhengeren må være merket for å kunne tåle minst 120 km/t, og dekkene kan ikke være eldre enn seks år. Da må de skiftes ut.
 • Bilen må også ha ABS-bremser, noe som gjerne ikke finnes på eldre biler som er ca. 15 år eller eldre.
 • Det blir også stilt krav om riktig lasting av tilhengeren. Det understrekes at dette er førerens ansvar.

Byråkratisk

Det blir dessuten krav om at bilen har en minimumsvekt i forhold til hengeren.

Det gjør at mange ikke kan bruke tilhengeren sin i 100 km/t. Ofte blir det kun de med store og tunge SUVer.

– De enklest utstyrte tilhengerne må være svært lette i forhold til bilen for å kunne kjøres i 100 km/t, skriver vegvesenet i sitt høringsnotat.

Ordningen med tilhengere i 100 kalles Tempo 100. Det hele blir også svært byråkratisk, noe også vegvesenet selv erkjenner:

– Ordningen krever til dels omfattende utvikling av Statens vegvesens godkjenningssystemer, skriver vegvesenet i sitt høringsnotat.

Kostbart

Dyrt blir det også.

Tilhengere som ikke har det påkrevde utstyret, må enten få det ettermontert, hvis det er mulig, eller kjøpe det i tillegg ved kjøp av ny tilhenger.

– Avhengig av type henger vil det påkrevde utstyret koste anslagsvis 3-6000 kroner ekstra på en ny tilhenger, sier daglig leder Terje Frydenlund i Gaupen-Henger, Norges største produsent av tilhengere.

Han tror ekstrakostnadene blir såpass store for vanlige varehengere at mange kunder ikke vil kjøpe det.

For å fremstille tilhengeren hos Statens vegvesen må du dessuten betale gebyr. I tillegg kommer utgifter til EU-kontroller og dekkskifte.

Kravene som er foreslått er dessuten så omfattende at mange av tilhengermodellene som er for salg ikke er godkjent for kjøring i 100 km/t.

Les mer om dette her.

Forsvarer

Sjefingeniør Tormod Schau i Statens vegvesen forsvarer de strenge kravene.

– Jo større en tilhenger er, jo større fare er det for at den tar kontrollen over bilen. Med økt fart øker denne risikoen.

Vegvesenet ønsker minst mulig risiko ved økt hastighet.

– Derfor må det stilles krav. Støtdempere er en viktig faktor. Vi ser at tilhengere uten støtdempere, eller med dårlige støtdempere, oftere beveger seg og kommer ut av kontroll.

Flere eksperter er også svært skeptiske til høyere hastighet for tilhengerne. Det kan du lese mer om her: