ENIGE: Bård Hoksrud (t.v.) og Frp får støtte av blant andre Sverre Myrli (Ap) på Stortinget om økt fartsgrense for tilhengere. Men fagfolkene er sterkt uenige med dem. Foto: Peter Raaum
ENIGE: Bård Hoksrud (t.v.) og Frp får støtte av blant andre Sverre Myrli (Ap) på Stortinget om økt fartsgrense for tilhengere. Men fagfolkene er sterkt uenige med dem. Foto: Peter Raaum

Fagfolk og politikere front mot front om tilhenger-fartsgrense:

– Politikernes meninger gir ikke mening

Mens politikere fra flere partier vil ha høyere fartsgrenser for tilhengerne, advarer fagfolk. – Politikernes meninger gir ikke mening, mener NAF.

Publisert Sist oppdatert

DETTE ER SAKEN: Sterk uenighet om høyere fartsgrenser for tilhengere.

Fremskrittspartiet ønsker høyere fartsgrenser for tilhengere med bremser, og får støtte fra Arbeiderpartiets Sverre Myrli.

– Det skal selvsagt ikke være fri fart ved kjøring med tilhengere. Men dagens regelverk er åpenbart laget i ei tid da både biler, tilhengere og veier hadde en helt annen standard enn i dag, sier Myrli, som sitter i transportkomiteen på Stortinget, og fortsetter: 

– Derfor er det fornuftig at fartsgrensene for kjøring med tilhenger bør økes, selvsagt innen faglig forsvarlige rammer. 

Dagens regler

I dag kan tilhengere uten bremser kjøre i maksimalt 60 km/t (hvis hengervekt er over 300 kg), selv om fartsgrensen på veien du kjører på er høyere. Tilhengere med bremser kan kjøres i maksimalt 80 km/t, selv om fartsgrensen kan være opptil 110 km/t på motorveiene.

Les også: Dette er løp og kjøp-bilene

KrF ønsker høyere fart

Til manges overraskelse ønsker også Kristelig Folkeparti høyere fartsgrenser, for tilhengere både med og uten bremser.

KrF styrer nå Samferdselsdepartementet. Statssekretær Ingelin Noresjø har uttalt til Motor at de ønsker høyere fart – og at de snart sender et forslag om dette ut på høring.

Les også: Nå blir fartsgrensene trolig satt ned igjen

Advarer

Men det mangler ikke på advarsler mot høyere fart på tilhengere. Motor har spurt flere fagfolk. Her er deres svar:

– Politikernes uttalelser om at hastighetsbestemmelsene ikke passer til dagens trafikk gir ikke mening. Bestemmelsene for hengere skal ikke bare tilpasses trafikk, men også blant annet nullvisjonen. Det vil være merkelig og potensielt farlig om vi uten kunnskaper bare går inn for å endre hastighetene, sier Morten Fransrud (bildet), fagsjef for NAF trafikktrening.

Han peker på at en fartsøkning på rundt 20 prosent, at tilhengere med bremser får kjøre i inntil 100 km/t, vil gi en vesentlig høyere bevegelsesenergi.

– Tilhengerne er ikke inne til jevnlig kontroll, og førerne har ingen særskilt kompetanse for å kjøre dem, sier han.

Trygg Trafikk sier de ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet, og at de venter på en utredning fra Statens vegvesen, som er fagetat.

Men de er skeptiske til økning.

– Vi forstår ønsket om å redusere fartsspredning på motorvei ved å tillate høyere fart ved kjøring med tilhenger med bremser. Mange hevder at dette er uproblematisk fordi bilene har blitt tyngre og har mer sikkerhetsutstyr. Dette er nok riktig, men det er uansett mer krevende å kjøre med tilhenger, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen.

Han påpeker at høyere fart kan føre til at en vanskelig situasjon blir mer dramatisk.

– Det er svært krevende å få kontroll over en tilhenger som blir ustabil. Stabiliteten er jo også fartsavhengig og stiller store krav til kunnskap om fordeling og sikring av last. Forutsetningene for at økt fart med tilhenger ikke skal gi flere ulykker er at alle som kjører med tilhenger har god nok kompetanse både på kjøring og lasting, og at alle tilhengere er i forskriftsmessig og forsvarlig stand. Her ser vi at det fortsatt er et stykke igjen, sier Johansen.

– Vi er i utgangspunktet bekymret for å øke hastigheten for tilhengere slik forslaget legger opp til, sier informasjonssjef Jan Harry Svendsen.

De frykter redusert trafikksikkerhet.

– Blant annet på grunn av lastsikring, hvor vi ser at veldig mange slurver i dag. I tillegg går det på korrekt lasting, der mange gjør feil. Det medfører galt tyngdepunkt, som igjen vil føre til ustabilitet – og som da vi forsterkes ytterligere når hastigheten øker, sier Jan Harry Svendsen.

For fire år siden økte regjeringen fartsgrensen for bobiler, slik at bobiler opp til 7,5 tonn ikke lenger må holder seg under 80 km/t, men i stedet kan følge fartsgrensen.

Det har gått veldig bra, mener Odd Ørstavik, president i Norsk bobilforening.

– Moderne bobiler tåler fartsgrensene på norske veier. Endringen fungerer kjempebra.

Han vil ikke si hva han mener med «moderne bobiler», for ikke å tråkke noen på tærne.

– Men sjåførene må alltid selv vurdere om deres bobil tåler opptil 110 km/t, sier Ørstavik.

NB: Bobiler på over 7,5 tonn kan fortsatt kun kjøre i maks 80 km/t.