SKRUS PÅ: Mange av landets fotobokser er bare på noen få timer i døgnet, nå skal flere gjøres aktive.

UP-grep etter ulykkesøkning:

Nå blir flere fotobokser aktive

Etter en markant økning i antallet som har mistet livet i trafikken i år, tar Utrykningspolitiet grep. De setter blant annet av mer ressurser langs veiene.

Publisert

Så langt i 2022 har 72 personer mistet livet i trafikken. Det er en markant økning sammenlignet med fjorårets første sju måneder da 40 personer omkom i trafikken.

– Vi ser på denne utviklingen med bekymring, sier UP-sjef Knut Smedsrud i en pressemelding.

Derfor setter Utrykningspolitiet (UP) nå av mer ressurser for å bidra til mer synlig politi på veiene. I tillegg er det bestemt at politiets sommeraksjon, Aksjon grønne veier, skal vare fram til utgangen av august.

–I tillegg til synlig politi på veinettet, er det også sørget for at flere fotobokser er aktive, sier Smedsrud.

UPs halvårsstatistikk viser at over 155 millioner kjøretøy er kontrollert og det er utstedt mer enn 48.000 forenklede forelegg. Dette er en betydelig økning sammenlignet med fjoråret. Forskning og analyser tyder på at rus er en medvirkende årsak til 25 % av dødsulykkene, mens høy fart er en medvirkende årsak til 35 %, uoppmerksomhet/distraksjon er tilsvarende.

– Det viktigste vi kan gjøre nå er å fortsette med det vi vet virker, nemlig å kontrollere fart, rus og uoppmerksomhet, sier Smedsrud.

(©NTB)