PLUKKEMASKIN: Slik ser selskapet Impossible Metals for seg at utvinning kan foregå – ved å «støvsuge» havbunnen. Se videoen nederst i saken.

Metall-leting på havbunnen:

Er det slik vi skal skaffe råvarer til elbil-batterier?

En norsk utredning åpner for utvinning av metaller fra havets bunn. Ikke alle synes dette høres ut som en god idé.

Publisert

En rekke av metallene som er nødvendige for å lage batterier til elbiler, er å finne på norsk sokkel. Dette gjelder for eksempel kobolt, nikkel og mangan – metaller som i dag er beheftet med utvinning under til dels svært kritikkverdige forhold, og/eller avhengighet av leveranser fra Kina.

– Kan bli viktig for Norge

Olje- og energidepartementet la nylig frem «Konsekvensutredning for mineralvirksomhet på norsk kontinentalsokkel».

Her heter det at «utvinning av havbunnsmineraler kan i fremtiden bli en ny og viktig næring for Norge.»

– Forutsatt at utvinning kan skje på en lønnsom måte og med akseptabel grad av miljøpåvirkning, kan dette bli en spennende ny næring, sa olje- og energiminister Terje Aasland da utredningen ble lagt fram.

Mener verden trenger det

Han understreket at det er for tidlig å godkjenne konkrete prosjekter i dag, nettopp fordi konsekvensene ikke er tilfredsstillende utredet, men fremholdt at det ligger viktige miljøvernmessige hensyn bak ideen:

BAK INITIATIVET: Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

— For å få til overgangen til lavutslippssamfunnet, trenger verden økt tilgang på viktige mineraler, sa statsråden.

Initiativet falt ikke uventet i god jord hos selskaper som allerede satser på denne næringen:

– Dette er positivt og et viktig skritt i riktig retning, sier direktør Anette Broch Mathiesen Tvedt i det bergensbaserte selskapet Adepth Minerals til E24.

Her kan du se hvordan dette selskapet planlegger å jobbe i en innledende fase.

– Vi vet altfor lite

Andre stemmer iler til for å advare.

Partiene Rødt, MDG og SV er kritiske, mens den kraftigste salven kommer fra Verdens naturfond (WWF), som oppgir å tale på vegne av mange andre organisasjoner når de skriver dette:

«Vi vet altfor lite om konsekvensene av gruvedrift på havbunnen, og vi risikerer å ødelegge den unike naturen i havet med store konsekvenser for klima, natur, fiskeri og andre havnæringer.»

VW og BMW sier nei

Mange aktører har allerede gått offentlig ut med støtte til dette synspunktet. WWF ramser opp en rekke selskaper, deriblant store bilprodusenter, som har forpliktet seg til å ligge unna metaller fra havets bunn – inntil det finnes dokumentasjon på at utvinningen ikke er skadelig for miljøet.

Bilfabrikantene er Volkswagen, BMW, Rivian, Volvo og Renault.

Ellers på listen finnes selskaper som Google, Philips og Samsung, samt en rekke storbanker som per nå sier nei til å stille investeringsmidler til rådighet.

I forrige uke kom også meldingen at verdens 4. største økonomi, Tyskland, slår følge med Frankrike og New Zealand i et foreløpig – men klart – nei til utvinning av metaller fra havbunnen.

Olje- og energidepartementets konsekvensutredning er sendt på høring, med svarfrist 27. januar neste år.

SLIK? Videoen Impossible Metals har laget for å vise en mulig fremgangsmåte.