FLERE ELBILER: Fjoråret var også preget av endret kjøremønster på grunn av koronapandemien.

Oslo og Viken i 2021:

Mer trafikk og flere elbiler i bomringene

Antallet bompasseringer økte med 5,5 millioner fra 2020 til 2021 i Oslo og Viken.

Publisert

Samtidig bød fjoråret på 14,2 millioner flere elbilplasseringer enn året før.

Antall passeringer økte fra 364,7 millioner i 2020 til 370,2 millioner passeringer 2021.

Selv om det i gjennomsnitt var mer trafikk i 2021, var trafikknivået lavere enn før koronapandemien, skriver Fjellinjen i en pressemelding onsdag.

På grunn av omfattende koronatiltak var det 16–17 prosent lavere trafikk enn normalen i januar og februar 2021. I takt med lempingen av koronatiltak, kom trafikken tilbake til normalt nivå først i juni.

Fra juli til november lå trafikken 3–7 prosent over normalen, før den igjen gikk ned etter at det ble innført nye nasjonale koronatiltak i månedsskiftet november/desember.

Samtidig økte passeringene med elbil fra 83 til 97,6 millioner, noe som innebærer en økning i andelen fra 22,9 prosent i 2020 til 26,4 i 2021.

I 2021 var det 8,7 millioner færre passeringer med fossilbiler enn året før.